Facebook

Komunikace - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu komunikace.

Význam: Komunikace je proces výměny informací mezi lidmi, který může probíhat prostřednictvím různých médií a kanálů.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená součinnost nebo spojení věcí nebo lidí navzájem.

styk

Styk je vzájemný kontakt mezi dvěma osobami nebo skupinami osob, při němž se vytváří nebo udržuje vzájemný vztah.

sdělování

Sdělování je proces přenášení informací mezi dvěma nebo více stranami.

dorozumívání

Dorozumívání je proces komunikace mezi dvěma nebo více stranami, který pomáhá překonat jazykové, kulturní nebo jiné bariéry.

silnice

Silnice je cesta pro pohyb vozidel. Slouží k přepravě osob a nákladů mezi místy.

cesta

Cesta je přirozený nebo uměle vybudovaný pohybový prostředek, kterým se lidé mohou dostat z místa na místo.

veřejná doprava

Veřejná doprava je systém transportu, který slouží k přepravě osob z místa na místo. Zahrnuje autobusy, tramvaje, metra, vlaky a další.

Podobná synonyma

doprava

Doprava je proces přesouvání lidí, zboží a informací z místa na místo. Zahrnuje různé prostředky, jako je železnice, letecká doprava, autobusy, lodě, auta a cyklistiku.

podpora (veřejná)

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

korespondenční (styk)

Korespondenční styk je forma komunikace mezi dvěma stranami prostřednictvím dopisů, e-mailů nebo jiných způsobů písemné komunikace.

povrch silnice (asfaltový)

Povrch silnice je typicky asfaltový, což je tvrdý, trvanlivý a pevný materiál, který se používá k vytváření rovného a bezpečného povrchu pro vozidla.

veřejná informovanost

Veřejná informovanost je stav, kdy jsou lidé informováni o událostech, které se týkají veřejnosti.

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

stáčet se (cesta)

Stáčet se: oblouk, křivka na cestě; měnit směr jízdy nebo chůze; kolísání směrem nahoru a dolů.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

budovat se (silnice)

Budování se silnice znamená vybudovat, opravit nebo modernizovat silnici. To zahrnuje práci s povrchem, stavbu mostů a obrubníků a zajištění bezpečnosti.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

potupa (veřejná)

Potupa je veřejné ostrakizování, které je zažité a způsobuje hanbu a ponížení.