Facebook

Způsob vydání (kritická) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu způsob vydání (kritická).

Význam: Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

vydání

Vydání je vydávání nebo vydávání něčeho, jako jsou knihy, časopisy nebo hudba.

knižnice

Knižnice je místo, kde se uchovává, shromažďuje a distribuuje literatura a informace.

knihovna

Knihovna je místo, kde jsou shromažďovány knihy, časopisy, periodika, CD, DVD a jiné informační zdroje.

Podobná synonyma

nejnovější (vydání)

Nejnovější se vztahuje k nejmodernějšímu vydání, produktu nebo informací.

nové vydání

Nové vydání: nově vydaná verze knihy, článku nebo jiného materiálu, který je obvykle aktualizován nebo změněn.

způsob vydání (kritická)

Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

příruční knihovna

Příruční knihovna je sada knih, která je buď malá nebo přenosná a je určená ke studiu nebo výzkumu.

univerzitní knihovna

Univerzitní knihovna je knihovna, která poskytuje knihy a informace studentům a výzkumným pracovníkům.

připravovat text (k vydání)

Příprava textu k vydání: sestavování a úprava textu do požadované podoby pro tisk, publikování nebo distribuci.