Facebook

Zpřesnit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zpřesnit <co>.

Význam: Zpřesnit znamená vylepšit či zdokonalit něco, dát tomu jasnější či presnější podobu.

uvést podrobnosti

Uvést podrobnosti znamená podat důležité informace o určitém tématu v konkrétním detailech.

realizovat <co>

Realizovat znamená uskutečnit, provést, splnit.

uskutečnit

Provést, dotáhnout do konce, udělat reálným.

Podobná synonyma

uvést (hru)

Začít hrát, provést potřebné úpravy a nastavení, aby byla hra připravena k hraní.

uvést se

Uvést se znamená představit se, sdělit informace o sobě a představit přítomným své záměry.

uvést do souladu

Uvést do souladu znamená uspořádat nebo sjednotit, aby všechny části byly ve stejném stavu.

uskutečnit (ples)

Realizovat, provést, uskutečnit: uskutečnit ples = provést jeho plánovanou organizaci a provedení.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

realizovat

Realizovat znamená uskutečnit, provést, projevit, zrealizovat něco.

uskutečnit (úkol)

Realizovat, uskutečnit; splnit, provést, provádět, dopracovat, uskutečnit zadanou úlohu.

uvést

Uvést znamená zavést nebo představit něco nového nebo již existujícího.

uvést <co>

Uvést: představit či zahrnout (něco) do konkrétního kontextu.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.

uvést na pravou míru

Uvést na pravou míru znamená vyvrátit fámy nebo lži a poskytnout pravdivé informace.

uvést ve vztah

Uvést ve vztah znamená srovnat nebo porovnat dvě nebo více nápadů, myšlenek nebo pojmů.

uvést do chodu

Zapnout něco, co již bylo nainstalované nebo nastavené, aby mohlo fungovat.

uvést do rozpaků

Uvést do rozpaků: způsobit nejistotu a zmatení; způsobit, že se člověk cítí trapně nebo nejistě.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

uskutečnit se

Uskutečnit se znamená dostat se do realizace, stát se skutečností, splnit se.

uvést do hry (kotouč)

Vtáhnout do hry, začlenit do hry; zapojit něco do hry nebo situace.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

uvést do spánku

Uvést do spánku je vyjádření pro přechod do stavu odpočinku, kdy je organismus uvolněný a funguje mnohem pomaleji.