Facebook

Vypracovávat (plán) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vypracovávat (plán).

Význam: Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.

opracovávat <co>

Provádět úpravy, zpracovávat, analyzovat a připravovat pro další zpracování.

obrábět

Obrábění je proces změny tvaru materiálu použitím nástrojů a technik jako je broušení, soustružení, vrtání a frézování.

obdělávat

Zemědělská práce, při které se obdělávají polní plochy pro úrodu a pěstování plodin.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

přetvářet

Přetvářet znamená měnit formu, vzhled nebo strukturu něčeho tak, aby vypadalo jinak nebo lépe.

upravovat

Upravovat znamená měnit nebo přizpůsobovat něco tak, aby odpovídalo požadavkům nebo cílům.

získávat <koho pro co>

Získávat znamená získat něco, někoho nebo nějakou výhodu pro sebe, jako by bylo vyhlédnuto, usilovně vybojováno nebo získáno.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: vyjednávat s někým a přesvědčovat ho o něčem.

ovlivňovat

Vliv na nějakou situaci, proces nebo výsledek; změnit nebo ovlivnit chování nebo výsledek.

Podobná synonyma

zpravovat <koho o čem>

Informovat někoho o něčem, sdělit mu nové informace.

rozkřikovat se <na koho>

Rozkřikovat se na někoho znamená velmi hlasitě na někoho křičet nebo na někoho napadat slovně.

prohlašovat <koho za koho>

Prohlašovat znamená vyhlásit nebo oznámit někoho jako někoho jiného.

upozorňovat <koho>

Upozorňovat znamená vyjadřovat varování nebo upozornění druhé osobě na něco, co by mohlo mít nežádoucí důsledky.

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená být učitelem nebo dozorcem nad tím, koho se to týká, a zajišťovat, aby byly dodržovány určité normy a postupy.

pohřbívat <koho>

Pohřbívat znamená provádět pohřební obřad a uložit zesnulou osobu do hrobu.

vyrazit <koho>

Vyrazit znamená rychle a výrazně odejít nebo odstranit něco nebo někoho.

seřvat <koho>

Agresivně křičet na někoho, hrubě mu nadávat nebo ho urážet.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

kousnout <koho>

Kousnout znamená úmyslně ohnout čelisti a nehty na rtech, aby se způsobil bolestivý zranění.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat něco intenzivně a trvalou formou. Něco, na co je někdo vyzýván, jehož požadavky jsou silně zdůrazňovány.

pohostit <koho>

Pohostit znamená přijmout a poskytnout pohostinnost, občerstvení a dobré zacházení během setkání.

demoralizovat <koho>

Zničit morálku, oslabit důvěru nebo sebevědomí člověka.

pochvalovat si <koho n. co>

Pochvalovat si něco/někoho: oslavovat sám sebe za úspěch či dobrý výkon.

obehrát <koho>

Obehrát znamená vymanit se z dané situace obratností a manipulací.

kritizovat <koho>

Kritizovat znamená zpochybňovat či hodnotit činnost, jednání nebo názor druhého člověka.

líbat <koho>

Líbat někoho znamená polibek na tvář či rty, často projevení lásky, přátelství nebo náklonosti.

upozornit <koho na co>

Upozornit znamená udělit informaci nebo varování někomu o čemkoli.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

omrzet <koho co>

Omrzet: znechutit; přestat bavit, unavovat; nudit, otrávit.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená jednat s ním bez předsudků a nepřátelství, i když se s ním nesouhlasí.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav člověku s úsměvem nebo pohlazením.

povolat <koho>

Povolat znamená najmout někoho na určitou práci, případně k něčemu pozvat.

podporovat <koho>

Podporovat znamená poskytovat pomoc a podporu, aby dotyčná osoba mohla dosáhnout svých cílů.

zneuctívat <koho n. co>

Zneuctívat znamená poškodit něčí čest, důstojnost a důvěru.