Facebook

Zmoci - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu zmoci.

Význam: Zmoci se znamená dokázat se vypořádat s nástrahami, překonat překážky a bojovat za svá práva.

dokázat <co>

Dokázat: přesvědčivě prokázat správnost, oprávněnost nebo pravdivost.

zvládnout

Zvládnout znamená dokončit úspěšně, efektivně a bez problémů.

zastat

Zastat znamená převzít odpovědnost, starat se o něco nebo někoho a převzít veškerou zodpovědnost.

přemoci <co>

Přemoci znamená porazit, vzdorovat a zvítězit nad něčím.

překonat

Překonat znamená dosáhnout více, než se očekávalo, a to často i přes neúspěch nebo překážky.

zdolat

Dosáhnout cíle nebo úspěchu překonáním překážek, obtíží nebo přírodní síly.

unavit se

Unavit se znamená čelit únavě a únavnosti, kterou může způsobit fyzická, psychická nebo emoční zátěž.

vyčerpat

Vyčerpat znamená dokončit nebo vyčerpat co nejvíce síly nebo energie.

vysílit

Vysílit znamená poslat signál, zprávu nebo informace prostřednictvím vysílače do okolí nebo do vzdálených oblastí.

sníst <co>

Sníst: jíst, pozřít; zkonzumovat, spořádat potravu nebo jinou látku.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

zkrotit

Zkrotit znamená omezit nebo potlačit přirozenou energii nebo chování, aby se dalo snadněji ovládat.

přemoci

Získat nad něčím převahu, dosáhnout výhody nebo vítězství.

zastat <co>

Zastat znamená plnit zodpovědnost nebo povinnosti někoho jiného.

poradit si <s čím>

Poradit si znamená zvládnout něco bez pomoci jiných.

osvojit si <co>

Osvojit si: získat návyky, postoje nebo dovednosti, které předtím nebyly součástí.

naučit se

Získat nové znalosti a dovednosti skrze studium a praxi.

Podobná synonyma

vysílit <koho>

Vysílit znamená způsobit, že se něco rozšíří, například signál, informace nebo energie.

poradit si

Poradit si znamená samostatně řešit problém nebo starat se o sebe bez pomoci ostatních.

usměrňovat <koho>

Usměrňovat znamená vytvářet a udržovat řád a disciplínu, aby se zabránilo chaosu nebo porušování pravidel.

uzdravit <koho>

Uzdravit : obnovit zdraví, zbavit nemoci či bolesti.

vykázat <koho>

Vykázat: odejmout někoho z místa bez práva se do něj vrátit.

zmučit <koho>

Zmučit znamená fyzicky či psychicky týrat osobu, aby trpěla fyzicky či psychicky.

preferovat <koho n. co>

Vybrat si, upřednostnit, dát přednost.

dobírat si <koho>

Dobírat si znamená přidávat, dotvářet nebo prohlubovat vztah k někomu s úmyslem získat jeho přízeň.

poučovat <koho>

Poučovat: poskytovat informace, vést k pochopení či vyučovat, aby se někdo naučil něčemu novému.

zhubit <koho>

Zhubit = snížit tělesnou hmotnost člověka cílenou dietou, cvičením a/nebo léky.

překonat (předsudky)

Překonat (předsudky) znamená odhodit stereotypy a myšlení založené na nevědomosti, aby bylo možné akceptovat a respektovat odlišnosti.

osvojit si

Osvojit si znamená přijmout (názor, postoj, zvyk atd.) jako svůj (názor, postoj, zvyk atd.).

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená učinit ho zdravým a zbavit ho jakéhokoli trápení nebo nemoci.

svatořečit <koho>

Svatořečit znamená oslavovat, chválit nebo zdůraznit významnou osobu nebo činnost.

pobláznit <koho>

Pobláznit znamená udělat z něj něco jiného než jeho normální stav, například z něj udělat blázna.

ovládnout

Mít plnou kontrolu a moci ovládat.

podporovat <koho>

Podporovat znamená poskytovat pomoc a podporu, aby dotyčná osoba mohla dosáhnout svých cílů.

omámit <koho>

Omámit znamená působit na někoho tak, že jeho myšlení a chování je ovlivněno.

likvidovat <koho>

Likvidovat znamená bez milosti zničit, zrušit, zlikvidovat.

znejistit <koho>

Znejistit znamená vyvolat u někoho nejistotu nebo pochybnosti, čímž se sníží jeho důvěra a sebedůvěra.

nahnat <koho kam>

Nahnat se vyjadřuje jako donutit někoho jít někam, přimět někoho k něčemu, obvykle s násilím.

odpudit <koho>

Odpudit : odmítnout, zbavit se, zbavit se osoby nebo věci; vyhnout se.

zavrhovat <koho n. co>

Zavrhovat znamená odmítat, opovrhovat či zamítat.

oslovovat <koho>

Oslovovat znamená vyjadřovat se k někomu použitím jeho jména, titulu či jiného oslovení.

denuncovat <koho>

Denuncovat znamená oznámit někomu autoritě, že někdo porušil zákon nebo něco porušil.

balamutit <koho>

Balamutit znamená ponižovat, urážet, zesměšňovat nebo přemlouvat někoho, aby udělal něco, co nechce.

urazit <koho>

Urazit znamená dát najevo nelibost, naštvání, neúctu vůči někomu verbálně nebo fyzicky.

nalíčit <co na koho>

Nalíčení je způsob, jak se zvýraznit přirozený vzhled pomocí kosmetiky, aby vynikl a byl zdůrazněn.

poradit

Poradit znamená nabídnout názor, radu nebo doporučení k řešení problému.

zastat se <koho>

Zastat se někoho znamená podporovat ho, stát se jeho obhájcem a bránit jeho práva.