Facebook

Ovládnout <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu ovládnout <koho n. co>.

Význam: Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

zkrotit

Zkrotit znamená omezit nebo potlačit přirozenou energii nebo chování, aby se dalo snadněji ovládat.

přemoci

Získat nad něčím převahu, dosáhnout výhody nebo vítězství.

dokázat <co>

Dokázat: schopnost prokázat/doložit pravdivost, platnost nebo úspěšnost něčeho.

zastat <co>

Zastat znamená plnit zodpovědnost nebo povinnosti někoho jiného.

stačit

Stačit: být dostatečný, vyhovovat či plnit požadavky; být dostatečně silný či dostatečně velký.

zmoci

Zmoci se znamená dokázat se vypořádat s nástrahami, překonat překážky a bojovat za svá práva.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout cíle nebo vítězství, překonat překážky a dojít až do cíle.

poradit si <s čím>

Poradit si znamená zvládnout něco bez pomoci jiných.

osvojit si <co>

Osvojit si: získat návyky, postoje nebo dovednosti, které předtím nebyly součástí.

naučit se

Získat nové znalosti a dovednosti skrze studium a praxi.

Podobná synonyma

poradit se

Konzultovat s někým, zeptat se na jejich názor a zkušenosti, aby se získal vhled do situace.

přemoci (nepřítele)

Porazit nepřítele silou nebo vytrvalostí.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

naučit

Naučit se znamená získat nebo zdokonalit znalosti, dovednosti a schopnosti.

osvojit

Osvojit znamená převzít si, přijmout nebo si zvyknout na něco.

naučit se (jazyk)

Naučit se (jazyk) znamená získat schopnost mluvit, číst a psát v daném jazyce.

zdolat <koho>

Zdolat : dosáhnout vítězství nad , porazit a ukončit jeho nadvládu.

osvojit si

Osvojit si znamená naučit se něco nového nebo přijmout novou situaci; přizpůsobit se novému životnímu stylu nebo přístupu.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

dokázat

Dokázat je udělat něco, co je obtížné nebo pochybné, a potvrdit tím svou schopnost.

zdolat (kopec)

Zdolat: dosáhnout vrcholu, dojít nebo vyjet na vrchol a překonat všechny překážky na cestě.

přemoci se

Vyvinout silnou vůli, sílu i odhodlání a překonat překážky, které brání člověku v dosahování cílů.

poradit si

Poradit si znamená samostatně řešit problém nebo starat se o sebe bez pomoci ostatních.

zastat se <koho>

Zastat se někoho znamená podporovat ho, stát se jeho obhájcem a bránit jeho práva.

poradit

Poradit znamená nabídnout názor, radu nebo doporučení k řešení problému.

naučit se (ve škole)

Naučit se ve škole znamená získat nové znalosti, dovednosti a informace ve vztahu k určitému tématu.

zdolat (chůzí)

Dosáhnout cíle chůzí, projít cestou, která je obtížná, ale možná.

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.

zastat

Zastat: obhájit, podpořit, bránit, zastoupení, zástupce, uctít, postavit se za něco/někoho.

naučit se <čemu>

Získat schopnost a dovednost zvládnout nějakou činnost či dovednost.