Facebook

Sloučit se <s kým n. s čím> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu sloučit se <s kým n. s čím>.

Význam: Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

spojit se

Spojit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se dosáhlo jednoty nebo soudržnosti.

splynout

Splynout znamená vzájemně se mísit, slévat se dohromady, spojovat se.

Podobná synonyma

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit

Spojit znamená propojit nebo sloučit dvě nebo více věcí do jednoho.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.