Facebook

Sloučit se <s kým n. s čím> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu sloučit se <s kým n. s čím>.

Význam: Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

spojit se

Spojit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se dosáhlo jednoty nebo soudržnosti.

splynout

Splynout znamená vzájemně se mísit, slévat se dohromady, spojovat se.

Podobná synonyma

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

spojit

Spojením se rozumí sčítání nebo sdružování objektů nebo činností do jednoho celku.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.