Facebook

Slučovat (podniky) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu slučovat (podniky).

Význam: Slučovat znamená spojovat, slučovat podniky znamená spojovat je do jednoho velkého podniku.

sdružovat

Sdružovat znamená sestavovat, shromažďovat nebo spojovat různé prvky dohromady.

vázat

Vázat znamená připoutat, spojit nebo svázat něco pevnou látkou nebo jiným předmětem.

propojovat (linky)

Propojovat znamená vytvořit spojení nebo vazbu mezi dvěma nebo více věcmi.

zapojovat

Zapojovat znamená zahrnout, začlenit nebo začlenit něco do činnosti nebo systému.

rozpojovat

Rozpojovat znamená odpojit nebo od sebe rozdělit, oddělit, odloučit.

Podobná synonyma

sdružovat <co>

Sdružovat znamená spojovat lidi či věci dohromady, aby se společně zabývali nějakou činností nebo sdíleli stejný cíl.

vázat uzly

Vázat uzly znamená splétat nebo zavazovat svazky nebo smyčky z jednoho nebo více lano, provazů nebo provázků.

vázat se <k čemu>

Vázat se: uzavřít smlouvu, dohodu, slib či závazek, jejichž dodržování je povinné.

vázat se <na koho n. co>

Vázat se znamená poutat se k něčemu nebo někomu: uzavírat smlouvu, zavazovat se k činům nebo jen být pevně spojeni.

vázat <co na co>

Vázat znamená připoutat něco pevně k něčemu jinému pomocí provázku, šňůry, lana nebo jiného materiálu.

vázat (vklad)

Vázat znamená uzavřít smlouvu o vkladu, kterým můžete část svých finančních prostředků uložit do účtu s pevnou úrokovou sazbou po určitou dobu.

sdružovat se

Sdružovat se znamená spojovat se dohromady a tvořit skupinu s podobnými zájmy a cíli.

rozpojovat (vagóny)

Oddělování vagónů vlaku, aby bylo možné je později znovu spojit.

vázat se

Vázat se znamená uzavřít smlouvu, závazek nebo dohodu, přijmout závazek a být za něj zodpovědný.

zapojovat (proud)

Zapojovat (proud): připojit elektrický přístroj do sítě a umožnit proudový oběh.