Facebook

Sloučit se (firmy) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sloučit se (firmy).

Význam: Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

spojit se

Spojit se znamená vzájemně se navzájem propojit.

fúzovat

Fúzovat znamená spojit dvě nebo více věcí do jedné.

skanout (slza)

Skanout znamená rychle stékat po tváři, obvykle v důsledku smutku nebo bolesti.

Podobná synonyma

spojit

Spojit znamená propojit dvě nebo více věcí do jednoho celku.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

spojit se <s kým>

Spojit se znamená navázat vztah nebo vazbu mezi dvěma lidmi nebo věcmi.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

slza

Slza je lidská emoční reakce, která se projevuje jako tekutina vyplývající z očí, která je spojena s bolestí, radostí, smutkem nebo jinou emocí.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

skanout

Skanout znamená rychle se pohybovat, obvykle přes několik oblastí nebo míst.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.