Facebook

Sloučit se (firmy) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sloučit se (firmy).

Význam: Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

spojit se

Spojit se znamená vzájemně se navzájem propojit.

fúzovat

Fúzovat znamená spojit dvě nebo více věcí do jedné.

skanout (slza)

Skanout znamená rychle stékat po tváři, obvykle v důsledku smutku nebo bolesti.

Podobná synonyma

spojit

Spojit znamená připojit nebo spojit jednu věc s druhou. Může to být mezi dvěma lidmi, předměty nebo dokonce myšlenky.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

skanout

Skanout znamená rychle se pohybovat, běžet nebo dokonce letět.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

slza

Slza je tekutina produkovaná očními žlázami z emocionálního stresu nebo štěstí. Je to vyjádření pocity a emoce.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.