Facebook

Sjednotit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sjednotit se.

Význam: Sjednocení se označuje jako proces připojení různých stran, organizací, názorů nebo zájmů do jednotného celku.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit, rozložit nebo zlomit na menší části.

spojit se

Spojit se znamená propojit se s něčím či někým, sloučit se, být ve spojení.

Podobná synonyma

rozdělit

Rozdělit znamená oddělit věci nebo lidi do oddělených částí nebo skupin.

vyhladit (národ)

Vymazat nebo odstranit část nebo celou populaci národa.

utiskovat (národ)

Utrpět, podřadit, omezit práva národů nebo národností; znemožnit jejich rozvoj a zabránit jim vyjádření svých názorů.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

rozdělit (prostředky)

Rozdělit znamená dělit něco na části a rozdělovat prostředky znamená dělit je mezi různé osoby nebo skupiny.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit

Spojit znamená propojit nebo sloučit dvě nebo více věcí do jednoho.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.

vyhubit (národ)

Vyhubit znamená fyzicky zničit nebo zabít veškeré členy daného národa.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

rozdělit (úkoly)

Rozdělit znamená roztřídit nebo rozložit něco do částí nebo částí. To může zahrnovat rozdělení úkolů, úloh nebo úkolů mezi lidi.

národ

Národ je skupina lidí, kteří mají sdílený kulturní a historický původ, často sdílené náboženské víry a obecně sdílený jazyk.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.