Facebook

Sjednotit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sjednotit se.

Význam: Sjednocení se označuje jako proces připojení různých stran, organizací, názorů nebo zájmů do jednotného celku.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit, rozložit nebo zlomit na menší části.

spojit se

Spojit se znamená propojit se s něčím či někým, sloučit se, být ve spojení.

Podobná synonyma

spojit

Spojit znamená sjednotit, spojovat či propojovat věci či lidi.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

rozdělit (úkoly)

Rozdělit znamená roztřídit nebo rozložit něco do částí nebo částí. To může zahrnovat rozdělení úkolů, úloh nebo úkolů mezi lidi.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

utlačovaný (národ)

Národ, jehož práva a svobody jsou systematicky omezována silnějším národem nebo skupinou.

vyhladit (národ)

Vymazat nebo odstranit část nebo celou populaci národa.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

rozdělit

Rozdělit znamená roztřídit, dělit na části, činit rozdílnými.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

vyhubit (národ)

Vyhubit znamená fyzicky zničit nebo zabít veškeré členy daného národa.

národ

Národ je skupina lidí, kteří sdílejí kulturní, historickou, jazykovou či náboženskou identitu.

rozdělit (prostředky)

Rozdělit znamená dělit něco na části a rozdělovat prostředky znamená dělit je mezi různé osoby nebo skupiny.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.