Facebook

Zdvihnout se - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zdvihnout se.

Význam: Zvednout se, vstát z lůžka, postavení, zvednout hlas, vzepřít se, zvednout se z útlaku.

pozdvihnout se

Zvednout se; získat vyšší postavení, schopnosti nebo znalosti; dosáhnout úspěchu.

stoupnout

Stoupnout znamená vzestupný pohyb, zvednout se a postavit se na nohy.

postavit se

Postavit se znamená odvážně a odhodlaně čelit tomu, co přijde, a ubránit se nebo bojovat za své názory.

pozvednout se

Zvednout se, znamená získat znovu sílu, naději a odhodlání, aby se člověk dostal zpět do života.

vztyčit se

Vztyčit se znamená postavit se do pozoru, vzpřímeného postoje.

zlepšit se

Zlepšit se znamená vyvinout se a usilovat o větší úspěch a dovednosti.

zvýšit se

Zvýšení se znamená zvýšení hodnoty, intenzity, počtu nebo objemu něčeho.

vzniknout

Vzniknout znamená vznikat, objevovat se, pojímat se do existence.

počít

Počít znamená spočítat nebo zaznamenat počet věcí nebo údajů.

vzbouřit se

Vzbouřit se znamená vzepřít se autoritě, pravidlům, zákonům a vyjádřit nesouhlas a odpor.

vstát

Vstát: vstát z postele, z křesla, z místa; doslova i přeneseně, nastávat, zvednout se, vstoupit do úřadu, získat větší moc.

povstat

Povstat znamená stát se nezávislým, vymanit se z podřízenosti jinému státu nebo jiné moci a dosáhnout nezávislosti.

odejít (z hospody)

Odejít z hospody znamená opustit ji a opustit to místo.

Podobná synonyma

odejít (s nepořízenou)

Odejít = opustit místo, situaci nebo osobu bez vyřízení všeho, co bylo plánováno.

postavit se na odpor

Odporovat autoritám, odmítnout nebo se odmítnout podřídit.

vzniknout (válka)

Vzniknout ve vztahu k válce znamená začít existovat, vznést se, vyvinout se.

vzniknout (potíže)

Vzniknout znamená vznikat, objevit se, začít existovat.

zlepšit se (zrak)

Zlepšit se znamená dosáhnout vyšší úrovně ve vidění, ať už přirozeně nebo díky lékařské pomoci.

stoupnout si

Stoupnout si znamená postavit se a vystoupit z pozice, ve které se nacházíš.

zlepšit se (úroveň)

Zlepšit se znamená dosáhnout vyšší úrovně v daném tématu nebo dovednosti.

zlepšit <co>

Zlepšit: zvýšit, změnit či opravit kvalitu nebo funkčnost čeho.

odejít

Odejít znamená opustit nějaké místo nebo situaci; je to odchod, opuštění.

pozvednout

Zvýšit, podpořit, zlepšit nebo oživit.

vzbouřit

Vzbouřit se znamená otevřeně se postavit proti autoritám a vyvolat povstání nebo rebelii.

zlepšit

Změnit něco na lepší, udělat něco lépe; zkvalitnit.

pozdvihnout

Pozdvihnout znamená zvednout, vztyčit, zvýšit; zdůraznit, zlepšit, zvýšit, posílit.

zlepšit si (chuť)

Zlepšit si chuť znamená zvýšit svoji spokojenost a radost ze života.

odejít (nenápadně)

Opustit/zmizet; rozloučit se a odejít.

zvýšit

Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

postavit

Postavit: vytvořit, zbudovat, vystavět; udělat něco pevného a trvalého.

odejít <odkud>

Odejít: opustit místo, odchod, ukončit přítomnost.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

postavit <kde> (auto)

Postavit auto: montovat součásti, aby bylo auto schopno jezdit.

postavit přehradu

Vybudovat stavbu, která obepne vodu a zabrání jejímu úniku.

postavit se <kam>

Postavit se za někoho nebo něco; podpořit či bránit jeho/její/jeho či její práva.

zvýšit (úroveň)

Zvýšit: přidat, zlepšit, zvýšit úroveň čehokoliv.

vztyčit

Vztyčit znamená postavit, vystavět nebo umístit něco do výšky, aby bylo viditelné.

postavit proti sobě

Srovnat dva protikladné názory a vytyčit mezi nimi rozdíly.

odejít <kam>

Odejít: Opustit místo, aby se dostalo do jiného místa; odejít od místa, kde se právě nacházíš.