Facebook

Vstát - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu vstát.

Význam: Vstát: vstát z postele, z křesla, z místa; doslova i přeneseně, nastávat, zvednout se, vstoupit do úřadu, získat větší moc.

povstat

Povstat znamená postavit se na vlastní nohy a získat nezávislost, nebo dosáhnout něčeho, co je cílem.

zvednout se

Zvednout se znamená vstát, postavit se na nohy nebo se posunout do vyšší pozice.

vztyčit se

Vztyčit se: postavit se, zvednout se, zaujmout vztřícnou postoj, zastat se sebe sama.

vyjít

Vyjít: dosáhnout cíle, překonat překážky; odstranit problémy; dosáhnout úspěchu; dosáhnout svých cílů.

nastat

Nastat znamená přijít nebo se objevit; začít existovat nebo začít dělat něco.

nadejít

Nadejít: čekat, čekat na něco, být očekáván, být blízko, blížit se, přicházet.

objevit se

Objevit se znamená vynořit se, přijít na scénu, získat pozornost.

vyvstat

Vyvstat znamená dostat se do stavu bdělosti, vstát nebo se postavit.

oživnout

Oživit, obnovit činnost, dát znovu život; rozpohybovat, pohnout se nebo se hýbat, uskutečnit.

ožít

Znovu prožívat aktivní život plný radosti a energie; obnovit ztracenou naději a vitalitu.

zdvihnout se

Zvednout se, vstát z lůžka, postavení, zvednout hlas, vzepřít se, zvednout se z útlaku.

postavit se

Stavět se: zaujmout stanovisko a vyjádřit svůj názor; odolat tlaku a bojovat za svá práva.

odejít (z hospody)

Odejít z hospody znamená opustit ji a opustit to místo.

Podobná synonyma

vynadat <komu>

Vynadat je příkazem nebo slovním útokem projevit nelibost a neúctu.

zmařit <co komu>

Zmařit znamená neúspěšně dokončit, zrušit nebo znemožnit.

povstat <co>

Povstat je činnost vyvstat, vystoupit a zvednout se ze sedu nebo ležení. Je to také symbolické pro vymanění.

přát <komu> (k svátku)

Přát znamená vyjádřit někomu upřímnou gratulaci a přání štěstí k oslavě.

nabít <komu>

Nabít (komu) znamená poskytnout druhé osobě energii, podporu, motivaci nebo inspiraci.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

darovat <co komu>

Darovat znamená dát něco někomu, aniž byste čekali něco na oplátku.

dát výplatu <komu>

Poskytnout někomu peněžní odměnu za práci, kterou odvedli.

zdvihnout co

Zdvihnout: vzpřímit se, zvednout se, postavit se, zvednout něco nahoru.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

proti

Proti = přesný opak, například opozice, odpor nebo odmítnutí.

modlit se <ke komu>

Modlit se znamená projevovat úctu nebo prosit o pomoc k někomu nebo něčemu, obvykle k bohu.

povstat <co kde>

Povstat je slovo pocházející z latiny a v překladu znamená stát se, vstát, vzepřít se. Znamená vyjádření odporu nebo síly.

nabídnout <co komu>

Nabídnout znamená poskytnout někomu možnost využití nějaké služby nebo produktu.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat je vyvlastnit majetek od někoho silou práva.

vztyčit (pomník)

Postavit, zdvihnout pomník.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytnout podporu, pomoc nebo finanční nebo jinou formu pomoci někomu.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat znevažující nespokojenost nebo zlost slovním útokem.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

postavit se <za co>

Stát se za něco/koho, podporovat; vyjádřit přesvědčení/podporu.

objevit se (náhle)

Náhle se objevit, objevit se nenadále.

vinout se <ke komu>

Vinout se ke komu znamená dělat něco, co je pro druhou osobu příjemné nebo užitečné.

poslat <co komu>

Poslat: předat (něco) komu; předat (něco) z jednoho místa na druhé.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.