Facebook

Vstát - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu vstát.

Význam: Vstát: vstát z postele, z křesla, z místa; doslova i přeneseně, nastávat, zvednout se, vstoupit do úřadu, získat větší moc.

povstat

Povstat znamená postavit se na vlastní nohy a získat nezávislost, nebo dosáhnout něčeho, co je cílem.

zvednout se

Zvednout se znamená vstát, postavit se na nohy nebo se posunout do vyšší pozice.

vztyčit se

Vztyčit se: postavit se, zvednout se, zaujmout vztřícnou postoj, zastat se sebe sama.

vyjít

Vyjít: dosáhnout cíle, překonat překážky; odstranit problémy; dosáhnout úspěchu; dosáhnout svých cílů.

nastat

Nastat znamená přijít nebo se objevit; začít existovat nebo začít dělat něco.

nadejít

Nadejít: čekat, čekat na něco, být očekáván, být blízko, blížit se, přicházet.

objevit se

Objevit se znamená vynořit se, přijít na scénu, získat pozornost.

vyvstat

Vyvstat znamená dostat se do stavu bdělosti, vstát nebo se postavit.

oživnout

Oživit, obnovit činnost, dát znovu život; rozpohybovat, pohnout se nebo se hýbat, uskutečnit.

ožít

Znovu prožívat aktivní život plný radosti a energie; obnovit ztracenou naději a vitalitu.

zdvihnout se

Zvednout se, vstát z lůžka, postavení, zvednout hlas, vzepřít se, zvednout se z útlaku.

postavit se

Stavět se: zaujmout stanovisko a vyjádřit svůj názor; odolat tlaku a bojovat za svá práva.

odejít (z hospody)

Odejít z hospody znamená opustit ji a opustit to místo.

Podobná synonyma

postavit se (na nohy)

Posadit se na nohy a zvednout se, aby člověk mohl stát a chodit.

dát <komu> za vyučenou

Dát někomu za vyučenou znamená ukončit vzájemnou komunikaci nebo diskusi; vyjádřit, že se s něčím nesouhlasí.

dávat <komu> (cenu)

Přidělit někomu cenu nebo ocenění za úspěch, výkon nebo zásluhy.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se k někomu znamená přibližovat se k němu fyzicky, psychicky i emocionálně, zlepšovat vzájemnou komunikaci a získávat jeho důvěru.

projevit soustrast <komu>

Vyjádřit soustrast = projevit upřímnou soustrast a solidaritu s danou osobou.

vynadat <komu>

Vynadat znamená jít proti někomu s otevřeným nebo skrytým napomenutím či kritikou.

překážet <komu>

Bránit někomu v dosahování cílů nebo v jeho činnosti.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

tkvět <komu> v mysli

Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

přislíbit <co komu>

Slovo "přislíbit" znamená slíbit něco konkrétního druhé osobě.

dát výstrahu <komu>

Udělit varování člověku jako předzvěst potenciálního trestu za jeho jednání.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

odejít

Odejít znamená opustit místo nebo situaci, odejít znamená opustit místo nebo situaci.

objevit

Objevit znamená nalézt, odhalit nebo objasnit něco, co dříve nebylo známo.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

poslat obsílku <komu>

Poslat poštou obálku s obsahem určeným pro určitého adresáta.

proti

Proti = přesný opak, například opozice, odpor nebo odmítnutí.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

hníst <komu> (svaly)

Hníst znamená pohybovat svaly, aby se uvolnily a uvolnily napětí.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

určovat <co komu>

Určovat je stanovit, vymezit nebo rozhodnout co patří komu.

vyjít ven

Vyjít ven znamená opustit fyzické nebo psychické omezení a začít znovu, nalézt novou perspektivu.