Facebook

Odejít (z hospody) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu odejít (z hospody).

Význam: Odejít z hospody znamená opustit ji a opustit to místo.

zdvihnout se

Zvednout se, vstát z lůžka, postavení, zvednout hlas, vzepřít se, zvednout se z útlaku.

vstát

Vstát: vstát z postele, z křesla, z místa; doslova i přeneseně, nastávat, zvednout se, vstoupit do úřadu, získat větší moc.

povstat

Povstat znamená stát se nezávislým, vymanit se z podřízenosti jinému státu nebo jiné moci a dosáhnout nezávislosti.

postavit se

Stavět se: zaujmout stanovisko a vyjádřit svůj názor; odolat tlaku a bojovat za svá práva.

Podobná synonyma

zdvihnout <co>

Zdvihnout: zvednout, vyhrabat, vytažit z místa.

postavit <kde> (auto)

Postavit auto: montovat součásti, aby bylo auto schopno jezdit.

postavit se (do cesty)

Odmítnout nebo se postavit do cesty něčemu/někomu; odporovat, akceptovat riziko nebo bojovat za svou myšlenku.

postavit se <za co>

Postavit se za něco znamená stát si za tím, o co se zasazujete, a prosazovat to.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

postavit (do cesty)

Udělat nebo vytvořit překážku, která brání dalšímu postupu.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

zdvihnout co

Zdvihnout: vzpřímit se, zvednout se, postavit se, zvednout něco nahoru.

postavit se (na čí stranu)

Postavit se (na čí stranu): přijmout postoj či stanovisko, které je v souladu s něčím, co si člověk váží/podporuje.

postavit (pomník)

Vybudovat, nainstalovat, vystavět, vyrobit pomník.

postavit

Postavit znamená vybudovat, vystavět nebo vyrobit něco materiálního.

postavit se <komu>

Postavit se znamená odvážně a statečně stát si za svým názorem a postojem a neustupovat.

postavit (dům)

Vybudovat, stavět, postavit dům; vytvořit trvalou stavbu, která bude sloužit jako bydlení.

povstat <co>

Povstat je činnost vyvstat, vystoupit a zvednout se ze sedu nebo ležení. Je to také symbolické pro vymanění.

postavit se (na nohy)

Posadit se na nohy a zvednout se, aby člověk mohl stát a chodit.

postavit (tábor)

Postavit tábor znamená vybudovat stanoviště, kde se lidé mohou schovat, spát a užívat volného času.

postavit se <proti čemu>

Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.

postavit proti sobě

Postavit proti sobě: srovnávat, porovnávat, stavět proti sobě, konfrontovat.

postavit se na odpor

Odporovat autoritám, odmítnout nebo se odmítnout podřídit.

zdvihnout

Zvednout, podepsat nebo zvednout náladu.

povstat <co kde>

Povstat je slovo pocházející z latiny a v překladu znamená stát se, vstát, vzepřít se. Znamená vyjádření odporu nebo síly.

postavit do řady

Uspořádat nebo uspořádáním do pořadí, aby se dosažení cílů bylo snazší.

vstát z mrtvých

Vstát z mrtvých je příměr pro nesmírnou sílu, vůli a odhodlání, které člověk potřebuje, aby dosáhl úspěchu, i když to vypadá nemožné.