Facebook

Zavadit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zavadit.

Význam: Zavadit znamená narazit, zatížit sebořit, porazit se nebo se o něco opřít.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

brnknout <o co>

Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

narazit <na co>

Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

setkat se <s čím>

Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

Podobná synonyma

zběžně

Zběžně: rychlé, povrchní prohlédnutí nebo srovnání.

vtěsnávat <co do čeho>

Vtěsnávat znamená silou zasouvat něco do něčeho, co nebude dolehnutelné.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

setkat se (přátelé)

Setkat se: Spojit se, mít schůzku či jinou interakci s přáteli, prožívat společné chvíle, sdílet zážitky a vzájemně se inspirovat.

nakouknout <do čeho>

Nakouknout: získat první, rychlý pohled do čeho.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

lehce

Lehce znamená snadno, nenáročně nebo bez úsilí; často používané pro značení činností, které jsou snadné nebo jednoduché.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

narazit <do koho> (autem)

Narazit autem do někoho: náraz autem, který způsobí újmu na zdraví nebo majetku druhé osoby.

dotknout se

Fyzicky se dostavit blíže, nebo se intelektuálně ocitnout v zásadním kontaktu s čím nebo s kým.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

zbavit se <čeho>

Vyhnout se, osvobodit se, zbavit se čeho/čeho.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

pozbýt <čeho>

Ztratit; zbavit se čeho.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvozovat obecné vlastnosti z konkrétních případů.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

setkat se <s kým>

Setkat se s někým je spojeno s vytvářením vztahů, ať už přátelských či profesionálních, a znamená společnou komunikaci.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o to, aby někdo uznal něčí právo nebo nárok; uplatňovat něčí právo.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout cíle, úspěchu nebo výsledku po dlouhém úsilí.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

zmocňovat se <čeho>

Uchopit a převzít do své kontroly, získat obecnou autoritu nad čím/kým.

mlátit <do čeho>

Mlátit: bušit do něčeho silou, případně něčím těžkým, aby byl cíl zničen nebo poškozen.