Facebook

Zavadit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zavadit.

Význam: Zavadit znamená narazit, zatížit sebořit, porazit se nebo se o něco opřít.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

brnknout <o co>

Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

narazit <na co>

Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

setkat se <s čím>

Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

Podobná synonyma

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

dotknout se (bolestně)

Zasáhnout, prožít bolestný zážitek.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

narazit

Narazit znamená nečekaně se setkat nebo se střetnout s něčím nebo někým.

dotknout se

Fyzicky se dostavit blíže, nebo se intelektuálně ocitnout v zásadním kontaktu s čím nebo s kým.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

nechat <čeho>

Nechat: Zanechat či opustit něco nebo někoho, nechat být, nechat volný průběh nebo vyvíjet působení.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

zmínit se

zmínit se znamená zmínit něco ve hovoru nebo v písemném projevu; začlenit něco do daného tématu.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

zbavit se <čeho>

Zbavit se: odstranit, odepřít, zbýt se, zbavit se odpovědnosti.

setkat se

Setkat se znamená potkat někoho nebo něco a strávit s nimi čas. Může to být osoba, skupina lidí, událost nebo situace.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

osvobozený <od čeho>

Osvobozený je stav, kdy člověk je zbaven něčeho, co ho omezuje.

lehce přetřít

Pomalu a jemně přetřít povrch tak, aby nebylo zřetelných stop po čištění.

dát se <do čeho>

Začít se něčím zabývat nebo se nějak zapojit.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

dopídit se <čeho>

Dopídit se znamená zjistit nebo dohledat informace o něčem.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout znamená přijmout okamžité opatření k boji proti něčemu nebo k omezení škod, které by se mohly vyskytnout.

vzdát se <čeho>

Opustit něco, vzdát se toho, odříct se čeho; odmítnout, odstoupit od toho.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: uchopit, získat nebo udržet něco.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená zapíchnout do něčeho (např. kopí do země).

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.