Facebook

Setkat se <s čím> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu setkat se <s čím>.

Význam: Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

brnknout <o co>

Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

narazit <na co>

Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

Podobná synonyma

zanechávat <čeho>

Zanechávat znamená opouštět, zůstat po něčem, zůstat po někom, nechat něco za sebou.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

zmínit se

zmínit se znamená zmínit něco ve hovoru nebo v písemném projevu; začlenit něco do daného tématu.

přidávat <co do čeho>

Přidávat znamená připojit něco k něčemu jinému, aby toho bylo více.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

zběžně

Zběžně: rychlé, povrchní prohlédnutí nebo srovnání.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se čeho znamená dosáhnout požadovaného výsledku, dokončit úkol nebo proces do jeho konečné fáze.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

ohledně čeho

Ohled je pozornost k něčemu nebo někomu; respektování zájmů a přání druhých, na základě důstojnosti a úcty.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s čím, být zapojené do čeho nebo být relevantní pro něco.

vrývat <co do čeho>

Vrývat znamená vrtat nebo šroubovat s použitím šroubováku.

neexistence <čeho v čem>

Neschopnost existovat; absolutní neexistence.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

narazit

Narazit znamená fyzicky nebo psychicky narazit na něco nebo někoho; doslova či přeneseně.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se něčemu, zbavit se čeho, vyvarovat se čeho.

lehce

Lehce se odkazuje na snadnost, jednoduchost nebo nenáročnost činnosti nebo procesu.