Facebook

Setkat se <s čím> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu setkat se <s čím>.

Význam: Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

brnknout <o co>

Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

narazit <na co>

Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

Podobná synonyma

uvolnit <z čeho>

Uvolnit: osvobodit, umožnit volný pohyb/volnost; uvolnit znamená odstranit všechny překážky, bloky a omezení.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

vložit se <do čeho>

Vložit se do čeho znamená zapojit se do něčeho nebo se angažovat.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: vytvářet složité vztahy, které jsou obtížné rozluštit.

vypotácet se <z čeho>

Vypotácet se znamená dostat se z neřešitelné situace nebo se z ní vymanit.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

lehce

Lehce znamená snadno, s minimálními úsilím, nebo bez větší námahy.

nezúčastnit se <čeho>

Odmítnout účast na čemkoli.

domáhat se <čeho>

Usilovat o něco s úsilím, odhodláním a vytrvalostí.

prohlédnout (zběžně)

Podívat se na něco pečlivě a detailně.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání překonat obavy a jít do akce.

zúčastnit se <čeho>

Účastnit se čeho znamená podílet se na činnosti nebo akci, být součástí něčeho.

zanechávat <čeho>

Zanechávat znamená opouštět, zůstat po něčem, zůstat po někom, nechat něco za sebou.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

dožadovat se <čeho>

Požadovat si něco naléhavě; usilovně očekávat, žádat.

využít <čeho>

Využít: zúročit, využít, zneužít, použít; použít pro vlastní prospěch.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout: použít násilí nebo jiné prostředky k ovlivnění situace.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

vložit <co do čeho>

Vložit znamená umístit něco dovnitř něčeho jiného.

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

investovat <do čeho>

Investovat je vložit peníze do něčeho, co vám přinese budoucí zisky nebo užitek.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.