Facebook

Zmínit se <o čem> (zběžně) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zmínit se <o čem> (zběžně).

Význam: Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

brnknout <o co>

Brnknout znamená krátké zaklepání na dveře nebo jiné předměty.

narazit <na co>

Narazit na co znamená narazit na něco nečekaného, náročného nebo neobvyklého.

setkat se <s čím>

Setkat se s něčím znamená zažít, spatřit nebo se stýkat s tím.

Podobná synonyma

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout znamená přijmout okamžité opatření k boji proti něčemu nebo k omezení škod, které by se mohly vyskytnout.

setkat se

Setkat se znamená potkat někoho nebo něco a strávit s nimi čas. Může to být osoba, skupina lidí, událost nebo situace.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání překonat obavy a jít do akce.

pramenit <z čeho>

Pramenit znamená vycházet, pocházet, odvozovat se z něčeho.

narazit (do stromu)

Narazit se znamená fyzicky nebo symbolicky se střetnout s něčím nebo někým.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

osvobodit se <od čeho>

Osvobodit se od něčeho: uvolnit se od závislostí, pout a omezení, získat svobodu a nezávislost.

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

setkat se (přátelé)

Setkat se: Spojit se, mít schůzku či jinou interakci s přáteli, prožívat společné chvíle, sdílet zážitky a vzájemně se inspirovat.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

uzobnout <čeho>

Uzobnout čeho znamená sníst toho či onoho, zejména rychle a větším množstvím.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

zanechávat <čeho>

Zanechávat znamená opouštět, zůstat po něčem, zůstat po někom, nechat něco za sebou.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se: fyzicky se přiblížit k určité věci, udělat kontakt mezi dvěma objekty nebo osobami.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

vtékat <do čeho>

Vtékat znamená proudit nebo protékat do něčeho, například voda do nádoby nebo proud slov do uší.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky či symbolicky se toho zmocnit, využít, zažít nebo prožít.

odběhnout <od čeho>

Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím, podílet se na něčem nebo být zaměřeným na něco.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.