Facebook

Zahrnout <koho čím> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zahrnout <koho čím>.

Význam: Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

odnést <co kam>

Odnést znamená přenést něco (např. objekt, záležitost) z jednoho místa na jiné.

dopravit

Dopravit znamená přenést něco ze zdrojového místa na určené místo.

ucpat (odtok)

Ucpat odtok znamená zabránit toku vody nebo odpadu vyplývajícího z jednoho místa do druhého, například ucpat odtok v umyvadle nebo v bazénu.

zaplnit

Zaplnit: doplnit, naplnit, naplnit, vyplnit, doplňovat, doplnit, naplňovat.

pokrýt

Pokrýt znamená přikrýt, omotat nebo překrýt něco. Může být fyzické nebo abstraktní.

obdařit

Obdařit znamená darovat někomu nebo něčemu něco cenného nebo důležitého.

zapsat <co> (do matriky)

Zapsat co do matriky: zapsat údaje osoby do seznamu oficiálních záznamů.

zaznamenat

Zaznamenat znamená uchovat informace, záznamy nebo důležité události v oficiální podobě.

Podobná synonyma

zacpat se (odtok)

Zacpat se znamená ucpat odtok, aby se voda neodváděla.

zaznamenat <co>

Zaznamenat: zaznamenávat události nebo informace; zaznamenat = zapsat do záznamu.

odnést

Odnést znamená odebrat, přenést nebo odstranit; nést pryč, odvézt, zmizet.

zapsat

Zapsat znamená napsat nebo zaznamenat informace do nějakého dokumentu.

zaplnit se

Naplnit se, dosáhnout úplnosti nebo naplnění. Být naplněn čímsi, dokončit nebo naplnit úkol, místo nebo situaci.

ucpat

Ucpat znamená zastavit průtok něčeho, často kapaliny, pomocí zátky nebo jiného prostředku.

pokrýt <co čím>

Pokrýt znamená přikrýt nebo zakrýt část nebo celou plochu předmětem nebo materiálem.

dopravit <co> (tlačením)

Dopravit znamená doručit (přepravit) na požadované místo.

ucpat se

Ucpat se znamená uzavřít nějaký otvor, aby se nepropustil obsah. Nejčastěji se používá při uzavírání drenáží, potrubí nebo kanálů.

odtok

Odtok je proces, kdy se voda přesouvá z jednoho místa do jiného.

odnést <co kam> (bouře)

Odnést je přenést něco z jednoho místa na druhé, například během bouře, takže co se odeberou z jednoho místa, je přeneseno na jiné.

zapsat se

Zapsat se znamená vyplnit potřebné dokumenty a dát tak najevo, že se chceme stát členem nebo účastníkem nějakého programu nebo organizace.

obdařit (láskou)

Obdařit znamená darovat lásku, vyjádřit přízeň, věnovat něco cenného.

zapsat (na pásku)

Zapsat: zaznamenat (písemně) informace/text do knihy, počítače nebo jiného záznamového zařízení.

obdařit <koho čím>

Obdařit znamená darovat někomu něco.

dopravit (autem)

Přepravit osobu nebo věc autem z jednoho místa na druhé.

zapsat (jména)

Zapsat: zaznamenat, zapsat, zaznamenat do záznamu, zapsat na papír.

zapsat (do seznamu)

Zapsat: zaznamenat informaci do seznamu, části dokumentu nebo jiného záznamu.

pokrýt <co>

Pokrýt znamená přikrýt nebo obalit, aby to bylo chráněno nebo skryto.

zapsat<co>

Zapsat: vyjádřit písemně; zaznamenat údaje, informace, myšlenky do určitého dokumentu.

pokrýt (tenkou vrstvou)

Pokrýt znamená přikrýt tenkou vrstvou materiálu.

zápis do matriky

Zápis do matriky je zapsání jména, adresy a dalších údajů studenta do seznamu studentů ve škole.

zaplnit (úplně)

Naplnit významně, do detailu a beze zbytku.

zaplnit (díru)

Zaplnit díru znamená vyplnit ji něčím, aby byla zcela zaplněná.