Facebook

Vyčíhat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vyčíhat <koho n. co>.

Význam: Číhat = bedlivě sledovat, pozorovat, očekávat.

vyhlédnout si (potajmu)

Vyhlédnout si potajmu znamená vybrat si někoho tajně, aniž by ostatní byli informováni.

prohlédnout <co>

Prohlédnout: pečlivě prozkoumat nebo zkoumat.

očíhnout

Rozpoznat něco nového pohledem, na krátkou dobu si toho všimnout.

občíhnout

Občíhnout znamená obejít něco nebo někoho kolem a dál pokračovat.

Podobná synonyma

potajmu

Tajně, bez oznámení nebo veřejnosti.

prohlédnout (spis)

Prohlédnout spis znamená pečlivě ho zkontrolovat, aby se zjistily případné nesrovnalosti.

prohlédnout

Prohlédnout znamená zkoumat, pečlivě se zaměřit na detaily a vyhodnotit něco.

prohlédnout (zběžně)

Podívat se na něco pečlivě a detailně.

prohlédnout si (výstavu)

Prohlédnout si výstavu znamená prozkoumat a podrobně si ji prohlédnout.

prohlédnout (knihu)

Prohlédnout (knihu) znamená projít ji stránku po stránce, aby se pochopila její obsahová náplň.

prohlédnout (úředně)

Prohlédnout úředně znamená prověřit, zkontrolovat a schválit dokumenty nebo řízení.

vyhlédnout

Vyhlédnout znamená hledět do dálky, pozorovat něco ve vzdálenosti, přemýšlet o budoucnosti.

prohlédnout (spisy)

Prohlédnout (spisy) znamená pečlivě je prozkoumat, aby se zjistily podstatné skutečnosti.