Facebook

Zanítit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zanítit.

Význam: Zanítit znamená vyvolat v tkáních zánět nebo podráždění, obvykle způsobené infekcí.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

zaujmout

Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

nadchnout

Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

Podobná synonyma

zapálit se

Zapálit se znamená rozčílit se, vybouchnout vztekem nebo pláčem.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená rozdmýchat ho, aby byl silnější a větší.

vzplanout (oheň)

Vzplanout znamená rychle se rozhořet, začít hořet nebo plamenně vyzařovat.

rozhořívat se (oheň)

Zapalovat oheň a držet ho při síle.

oheň

Ohňem se rozumí přirozený jev, kdy dochází k rychlé oxidaci látek spolu s vytvářením tepla a světla.

rozohnit se

Rozohnit se znamená zlostně reagovat, vyjevit nespokojenost nebo vztek.

zadusit (oheň)

Zadusit oheň znamená přikrýt ho nebo ho utlumit tak, aby se nešířil a uhasil.

zaujmout <koho> (plně)

Zaujmout znamená přitáhnout jeho pozornost a udělat na něj dojem.

nadchnout se <čím>

Nadchnout se <čím> znamená projevit velkou radost, nadšení a inspiraci.

stravovat (oheň)

Udržovat a uchovávat oheň po celou dobu, kdy je potřeba.

uhasit žízeň

Uhasit žízeň znamená doplnit tekutinu, aby přestala být žízeň pociťována.

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

zaujmout se <pro co>

Zaujmout se pro co znamená projevit zájem a důraz ve věci, která je pro vás důležitá.

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

zapálit <co>

Zapálit: zapnout oheň, začít hořet.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zcela vypnout oheň, vyhasit ho, zlikvidovat.

zapalovat (oheň)

Zapalovat znamená zapálit oheň, či vzniknoutí ho pomocí jiného zdroje.

uhasit (žízeň)

Uhasit (žízeň): zkrotit nebo ztlumit žízeň pitím vody, nápoje nebo jiných tekutin.

zapálit (cigaretu)

Zapálit: zapnout cigaretu, rozdmýchat ji a přiložit ji k zdroji tepla, aby se začala hořet.

zaujmout (prostor)

Zaujmout prostor znamená vyplnit ho, učinit ho zajímavým a vytvořit v něm pozitivní dojem.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit oficiální názor, postoj nebo stanovisko k něčemu.