Facebook

Přistoupit <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu přistoupit <k čemu>.

Význam: Přistoupit: přijmout, respektovat a provádět určité zásady, podmínky nebo plán.

přiblížit se

Přiblížit se znamená dostat se do blízkosti nebo vzdálenosti, která umožňuje lepší pochopení nebo kontakt.

přijít (blíž)

Přiblížit se, přistoupit blíže, dostat se do blízkosti.

začít <s čím>

Začít: Spustit nebo provést něco nového; započít něco, co předtím neexistovalo.

dát se <do čeho>

Dát se: učinit něco, například se zapojit do činnosti nebo změnit směr.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

Podobná synonyma

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

přijít <co>

Přijít: dostavit se, objevit se, dojít do cíle nebo do určitého bodu.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

upustit <od čeho>

Upustit znamená odložit, opustit nebo odmítnout.

přijít <o co>

Přijít: dosáhnout cíle nebo místa; dorazit nebo se objevit.

hlava (čeho)

Hlava je vrchol nebo vrcholová část těla, obvykle omezená krkem a obklopená čelistmi a čelistmi.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím, podílet se na něčem nebo být zaměřeným na něco.

základy <čeho>

Základy jsou základní principy nebo podmínky, na kterých je něco postaveno.

začít působit (lék)

Začít účinkovat, začít působit jako lék - začít se projevovat v organismu a začít vykonávat svou funkci.

začít

Začít: začínat, rozběhnout něco nového, zahájit akci, proces nebo krok.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se něčeho: dokončit, dovést činnost až do konce.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

odpadnout <od čeho>

Zbavit se čeho; vzdát to; vzdát to s bojem; vzdát to bez boje; opustit to.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout: použít násilí nebo jiné prostředky k ovlivnění situace.

přijít k závěru

Dojít k závěru; dospět k závěru; vyvodit závěr; dosáhnout závěru; získat závěr; usoudit.

přijít

Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

vložit se <do čeho>

Vložit se do čeho znamená zapojit se do něčeho nebo se angažovat.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě, nechat trvale existovat.

přijít <na co>

Přijít znamená dorazit na místo, aby se naplnil účel, který je vztažený k dané situaci.

pustit (na zem)

Umístit něco, či někoho na zem.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená dospět k závěru či pochopit něco z určitého předpokladu či skutečnosti.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.