Facebook

žalář - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu žalář.

Význam: Žalář je místo, kde se vězní nebo drží vězni. Je to obvykle stará, nehostinná budova nebo místnost, kde jsou osoby uzavřeny a uvězněny bez možnosti volného pohybu.

vězení

Vězení je místo, kde se odsouzené osoby uvězní, aby byly trestány za své protiprávní činy.

věznice

Věznice je místo, kde jsou odsouzení delikventi drženi v určitém odloučení od společnosti.

kriminál

Kriminál je odvětví práva, které se zabývá trestnými činy a tresty za ně.

basa

Basa je název pro některé druhy ryb, například obecná basa nebo africká basa. Jedná se o populární druhy ryb s vysokou nutriční hodnotou.

díra

Díra je otvor ve stěně, povrchu nebo jiném materiálu; může být přirozený nebo uměle vytvořený.

loch

Loch je skotské slovo pro jezero nebo zátoku; může také označovat hlubokou štěrbinu v krajině.

šatlava

Šatlava je vesnická lidová píseň, která se zpívá nebo hraje na hudební nástroj. Obvykle má dvě části s rytmickou strukturou.

Podobná synonyma

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

posádková věznice

Posádková věznice je určená pro vojáky, kteří porušili zákon a jsou odsouzeni k trestu.

díra (v silnici)

Díra je vyhloubená část silnice, vyvolaná mechanickým působením na její povrch, která se může prohloubit až do vyčnívání středního pásu.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

dát do vězení

Uvěznit osobu, vzít jí svobodu a držet ji ve vězení pod dohledem státu.