Facebook

Kriminál - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu kriminál.

Význam: Kriminál je odvětví práva, které se zabývá trestnými činy a tresty za ně.

vězení

Vězení je státní instituce, kde se vězni odsouzení za trestné činy vykonávají tresty.

žalář

Žalář je místo, kde jsou vězni drženi v omezení pohybu a jejich svoboda je omezena.

trestnice

Trestnice je místo, kde se uvěznění odsouzenci vykonávají trest.

arest

Arest je zatčení, kterému předchází proces stanovení viny a soudní proces.

věznice

Věznice je místo, kde jsou odsouzení delikventi drženi v určitém odloučení od společnosti.

basa

Basa je název pro některé druhy ryb, například obecná basa nebo africká basa. Jedná se o populární druhy ryb s vysokou nutriční hodnotou.

díra

Díra je otvor ve stěně, povrchu nebo jiném materiálu; může být přirozený nebo uměle vytvořený.

loch

Loch je skotské slovo pro jezero nebo zátoku; může také označovat hlubokou štěrbinu v krajině.

šatlava

Šatlava je vesnická lidová píseň, která se zpívá nebo hraje na hudební nástroj. Obvykle má dvě části s rytmickou strukturou.

Podobná synonyma

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

posádková věznice

Posádková věznice je určená pro vojáky, kteří porušili zákon a jsou odsouzeni k trestu.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

dát do vězení

Uvěznit, odnést svobodu osobě trestem, odeslat ji do vězení.

díra (v silnici)

Díra je vyhloubená část silnice, vyvolaná mechanickým působením na její povrch, která se může prohloubit až do vyčnívání středního pásu.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.