Facebook

šatlava - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu šatlava.

Význam: Šatlava je vesnická lidová píseň, která se zpívá nebo hraje na hudební nástroj. Obvykle má dvě části s rytmickou strukturou.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

vězení

Vězení je místo, kde se odsouzené osoby uvězní, aby byly trestány za své protiprávní činy.

věznice

Věznice je místo, kde jsou odsouzení delikventi drženi v určitém odloučení od společnosti.

kriminál

Kriminál je odvětví práva, které se zabývá trestnými činy a tresty za ně.

basa

Basa je název pro některé druhy ryb, například obecná basa nebo africká basa. Jedná se o populární druhy ryb s vysokou nutriční hodnotou.

díra

Díra je otvor ve stěně, povrchu nebo jiném materiálu; může být přirozený nebo uměle vytvořený.

loch

Loch je skotské slovo pro jezero nebo zátoku; může také označovat hlubokou štěrbinu v krajině.

Podobná synonyma

posádková věznice

Posádková věznice je určená pro vojáky, kteří porušili zákon a jsou odsouzeni k trestu.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

díra (v silnici)

Díra je vyhloubená část silnice, vyvolaná mechanickým působením na její povrch, která se může prohloubit až do vyčnívání středního pásu.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

obecní

Obecní se obecně používá pro místní úřady nebo radu, která zastupuje zájmy občanů města nebo obce.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

dát do vězení

Uvěznit, odnést svobodu osobě trestem, odeslat ji do vězení.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.