Facebook

Loch - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu loch.

Význam: Loch je skotské slovo pro jezero nebo zátoku; může také označovat hlubokou štěrbinu v krajině.

díra

Díra je otvor nebo průchod ve stěně, obzvláště v zemi, stromu nebo jiném pevném předmětu.

jáma

Jáma je hluboká díra, jeskyně nebo dutina v zemi, skále nebo stěně.

sklep

Sklep je místnost či místo v podzemí budovy, které slouží k uložení nebo skladování věcí.

vězení

Vězení je instituce, kde jsou drženi odsouzení zločinci a osoby, které čekají na soudní proces.

úzký záliv

Úzký záliv je úzká vodní cesta mezi pevninou a ostrovem, nebo mezi dvěma ostrovy.

jezero (ve Skotsku)

Jezero je vodní nádrž v Skotsku, obvykle tvořené přírodními bariérami, jako jsou skály, kopce nebo břehy.

věznice

Věznice je místo, kde jsou odsouzení delikventi drženi v určitém odloučení od společnosti.

kriminál

Kriminál je odvětví práva, které se zabývá trestnými činy a tresty za ně.

basa

Basa je název pro některé druhy ryb, například obecná basa nebo africká basa. Jedná se o populární druhy ryb s vysokou nutriční hodnotou.

šatlava

Šatlava je vesnická lidová píseň, která se zpívá nebo hraje na hudební nástroj. Obvykle má dvě části s rytmickou strukturou.

Podobná synonyma

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

úzký

Úzký je synonymum pro velmi úzký, malý nebo úzce zúžený. Označuje se jím tvar, který je mnohem širší než hluboký.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

jezero (přehradní)

Přehradní jezero je umělé vodní nádrž vytvořená pomocí vodní přehrady, která se často používá ke kontrole povodňových záplav, vodního hospodářství a energetické výroby.

jezero

Jezero je velká vodní plocha, obklopená pobřežím, která je obvykle součástí řeky nebo je zdrojem vody.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

dát do vězení

Uvěznit, odnést svobodu osobě trestem, odeslat ji do vězení.

díra (v silnici)

Díra je vyhloubená část silnice, vyvolaná mechanickým působením na její povrch, která se může prohloubit až do vyčnívání středního pásu.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

záliv

Záliv je přítok moře, který přináší slanou vodu a občasně zřídí pobřežní útesy.

posádková věznice

Posádková věznice je určená pro vojáky, kteří porušili zákon a jsou odsouzeni k trestu.

rozvlnit (jezero)

Rozvlnit znamená vytvořit na jezeru malé vlny nebo vlnky.