Facebook

Díra - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu díra.

Význam: Díra je otvor ve stěně, povrchu nebo jiném materiálu; může být přirozený nebo uměle vytvořený.

otvor

Otvor je otevřený prostor ve stěně, podlaze nebo stropu, který je určen k vstupu nebo odchodu.

vyhloubenina

Vyhloubenina je přírodní jeskyně nebo díra ve skále, která byla vyhloubená proudem vody.

jáma

Jáma je dutina v zemi nebo skále, obvykle hluboká a nebo otevřená.

mezera

Mezera je místo nebo odstup mezi dvěma věcmi, částmi nebo objekty. Může být fyzická nebo časová.

skulina

Skulina je v lidské kultuře starověká část obřadu, která se týká zasvěcení dítěte do komunity. Proces zahrnuje symbolické činnosti, jako je např. obřízka, přijetí jména a ceremoniál přijetí do komunity.

štěrbina

Malý otvor nebo otvor ve stěně, ve dveřích, ve schodišti apod.

doupě

Doupě je útočiště, úkryt nebo bezpečné místo. Může být použito pro skrytí, ochranu nebo záchranu.

brloh

Brloh je staroslověnské slovo pro sklad, obydlí nebo úkryt. Může být také používáno pro označení míst, kde se ukrývají poklady.

pelech

Pelech je termín pro čalouněnou postel, která obvykle obsahuje matraci, polštář, listy a přikrývku.

zadnice

Zadnice je vulgární výraz označující zadek nebo zadní část těla.

řiť

Řiť je část trávicího traktu, která vylučuje odpadní produkty metabolismu.

prdel

Vulgární slovo pro zadek, často používané ve spojení s nadávkami nebo přirovnáním.

vesnice (zapadlá)

Vesnice je obec nebo malé město s malou hustotou obyvatel, obvykle nedotčenou moderním rozvojem. Je zapadlá a obyčejná a poskytuje poklidný a klidný život.

zapadákov

Zapadákov je nespolečenské místo, které se nachází v odlehlém koutu, kde je nedostatek lidí a infrastruktury.

vězení

Vězení je místo, kde jsou osoby, které byly shledány vinnými z trestného činu, drženy ve vazbě.

basa

Basa je druh zpěvného hudebního nástroje z rodiny smyčcových, který se používá pro zvukovou podporu v hudbě.

věznice

Věznice je místo, kde jsou odsouzení delikventi drženi v určitém odloučení od společnosti.

kriminál

Kriminál je odvětví práva, které se zabývá trestnými činy a tresty za ně.

loch

Loch je skotské slovo pro jezero nebo zátoku; může také označovat hlubokou štěrbinu v krajině.

šatlava

Šatlava je vesnická lidová píseň, která se zpívá nebo hraje na hudební nástroj. Obvykle má dvě části s rytmickou strukturou.

Podobná synonyma

vesnice

Vesnice je malá obec obývaná lidmi, která obvykle sestává z několika domů a dalších staveb a je obklopená poli a lesem.

štěrbina (očí n. úst)

Malá mezera mezi dvěma částmi, obvykle v povrchu, obzvlášť mezi dvěma dřevěnými částmi.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

posádková věznice

Posádková věznice je určená pro vojáky, kteří porušili zákon a jsou odsouzeni k trestu.

okenní otvor

Okenní otvor je otvor ve stěně budovy, kterým se dostanete dovnitř nebo ven a který je obvykle vybaven oknem.

starosta vesnice

Starosta vesnice je představitelem obce a je volen zastupitelstvem obce. Zastává funkci vedení obce, vykonává právní úkony a zastupuje obec v právních vztazích.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

kraj (vesnice)

Kraj je obec či město, které je typicky odlehlé od hlavního města a má svůj vlastní místní systém správy a zákonů.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

otvor (řitní)

Otvor je otvor ve střevní stěně, který může vést ke snížení tlaku, bolesti břicha a vypouštění střevního obsahu.

dostat (skrz otvor)

Projít skrz otvor; dostat se dovnitř nebo ven.

dát do vězení

Uvěznit osobu, vzít jí svobodu a držet ji ve vězení pod dohledem státu.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.