Facebook

Věznice - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu věznice.

Význam: Věznice je místo, kde jsou odsouzení delikventi drženi v určitém odloučení od společnosti.

vězení

Vězení je místo, kde se uvěznění odsouzení nacházejí v odříznutí od společnosti a jsou tu trestáni za své přestupky.

žalář

Žalář je místo pro uvěznění, které obvykle slouží jako trest za delikty nebo k ochraně před nebezpečím.

kriminál

Kriminál je zločinecké chování nebo trestný čin. Zahrnuje jednání, které je nezákonné a obecně považováno za protiprávní.

basa

Basa je hudební nástroj z rodiny dechových nástrojů, který slouží k doprovázení melodií.

arest

Arest je uvalení vazby na osobu pro trestný čin. Znamená to, že je omezena svoboda pohybu a je pod dohledem.

díra

Malý otvor v něčem, třeba ve zdi nebo v předmětu. Může mít různé velikosti a funkce.

loch

Loch je skotské slovo pro jezero nebo zátoku; může také označovat hlubokou štěrbinu v krajině.

šatlava

Šatlava je vesnická lidová píseň, která se zpívá nebo hraje na hudební nástroj. Obvykle má dvě části s rytmickou strukturou.

Podobná synonyma

dát do vězení

Uvěznit osobu, vzít jí svobodu a držet ji ve vězení pod dohledem státu.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

díra (v silnici)

Díra je vyhloubená část silnice, vyvolaná mechanickým působením na její povrch, která se může prohloubit až do vyčnívání středního pásu.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.