Facebook

Basa - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu basa.

Význam: Basa je název pro některé druhy ryb, například obecná basa nebo africká basa. Jedná se o populární druhy ryb s vysokou nutriční hodnotou.

kontrabas

Kontrabas je nízkotónový hudební nástroj, který se používá jako spodní tónová linka a doprovod v řadě hudebních žánrů.

přepravka

Přepravka je nádoba, která se používá k přepravě kusového materiálu nebo zboží.

bedna

Bedna je obyčejná dřevěná nebo kovová bedna, která se používá pro skladování různých věcí.

kastl

Kastl je německý výraz pro malou budovu nebo stavbu, obvykle kdysi využívanou jako věž, kasárna nebo obranná stavba.

kriminál

Kriminál je činnost nebo jednání, které je závažně porušováním zákona a je trestáno vězením nebo jinými tresty.

vězení

Vězení je zařízení pro trestní odnětí svobody, kde jsou lidé odsouzené za páchání trestné činnosti umístěni do zařízení, kde mají být vězněni a zdržováni.

arest

Arest je jev, kdy je osoba zatčena a vzata do vazby, často na základě podezření z trestného činu.

loch

Loch je skotské slovo pro jezero nebo zátoku s přístupnou vodou; může to být také hluboký příkop.

tlustá žena

Žena s vyšším BMI, než je obvyklé ve společnosti přijímané standardy.

věznice

Věznice je místo, kde jsou odsouzení delikventi drženi v určitém odloučení od společnosti.

díra

Díra je otvor ve stěně, povrchu nebo jiném materiálu; může být přirozený nebo uměle vytvořený.

šatlava

Šatlava je vesnická lidová píseň, která se zpívá nebo hraje na hudební nástroj. Obvykle má dvě části s rytmickou strukturou.

Podobná synonyma

dát do vězení

Uvěznit, odnést svobodu osobě trestem, odeslat ji do vězení.

žena

Žena je osoba rodu ženského, která je zpravidla matkou, manželkou, dcerou nebo sestrou.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

(velká) tlustá žena

Žena s větší postavou.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

žena (hezká)

Žena je silná, inteligentní, krásná osobnost, která je něžná, laskavá a hezká.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

žena (zlá)

Žena (zlá) je obecný termín pro charakterizování osoby, která se projevuje agresivním, nespravedlivým a manipulativním chováním.

stará žena

Stará žena je důstojná bytost s moudrostí, kterou vytváří její zkušenosti a znalosti získané během života.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

žena (vznešená)

Žena je osoba, která je vznešená, silná a zodpovědná; má vůli, moudrost a sílu překonat všechny překážky.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

prodejná žena

Prodejná žena je žena, která má obecně dobrou znalost prodeje a je schopná být úspěšně zapojena do prodejních a obchodních aktivit.

žena (vůbec)

Žena je osoba pohlaví ženského, která má odlišné sociální a kulturní role v různých společnostech.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

žena (omezená)

Žena je pohlaví, které zahrnuje fyzické, kulturní a psychologické rysy. Je to symbol matriarchátu, síly, moudrosti a lásky.

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.

těhotná (žena)

Žena ve stavu březosti, který je charakterizovaný vývojem plodu v děloze.

bedna piv

Bedna piv je krabice (nebo nádoba) s 24 plechovkami piva. Slouží k usnadnění distribuce a přepravy piva.

vášnivá žena

Žena plná vášně, která se nebojí projevovat emoce, je otevřená k přijímání nových zážitků a zkušeností.