Facebook

Zabrzdit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zabrzdit.

Význam: Zabrzdit znamená zpomalit až zastavit pohyb či jinou činnost.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

Podobná synonyma

zastavit se

Zastavit se znamená přerušit činnost, či pohyb a udělat pauzu.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená vypnout motor a ukončit jeho provoz.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

zadržet

Zadržet znamená zastavit či odložit pohyb, použít silnou sílu nebo autoritu k tomu, aby se člověk nebo věc zastavila.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit pohyb, činnost; zabránit v dalším pokračování.

utlumit

Utlumit znamená umlčet, ztišit, potlačit nebo zeslabit.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

zastavit (dech)

Zastavit dech znamená přestat dýchat nebo zadržet dech na určitou dobu.

zastavit (vzestup)

Zastavit vzestup znamená zabránit tomu, aby se stav nebo situace dále zhoršovaly.

zadržet (dech)

Zadržet dech znamená zastavit dýchání na určitou dobu.

překazit <co>

Zabránit činu/činnosti v dokončení, zabránit jeho úspěšnému provedení.

zrychlit běh

Zrychlit běh znamená dosáhnout rychlejšího tempa nebo rychlosti běhání, ať už se jedná o závodní běh nebo rekreační běh.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.