Facebook

Zabrzdit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zabrzdit.

Význam: Zabrzdit znamená zpomalit až zastavit pohyb či jinou činnost.

zbrzdit

Zbrzdit znamená omezit rychlost pohybu, aby byla nižší než předtím.

zpomalit

Zpomalit znamená snížit rychlost pohybu, jednání nebo činnosti.

zastavit

Zastavit znamená přerušit pohyb, ukončit činnost nebo akci.

zrychlit

Zrychlit znamená urychlit proces, aby bylo dosaženo lepšího výsledku, nebo aby byl proces dokončen rychleji.

zadržet <co>

Zadržet znamená uchopit, držet pevně a odvrátit od původního směru.

překazit

Překazit znamená zabránit něčemu v dosáhnutí požadovaného cíle nebo zkomplikovat něco, co bylo původně předpokládáno jako jednoduché.

utlumit <co>

Utlumit znamená omezit, snížit, ztlumit intenzitu, hlasitost či nárůst.

podvázat

Podvázat znamená uvázat předmět provázkem nebo šňůrou, aby byl pevný a držel pohromadě.

Podobná synonyma

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

zrychlit (krok)

Zrychlit znamená zvýšit rychlost; v kroku znamená udělat věci rychleji a efektivněji.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat dělat to, co se dělalo, a něco jiného začít nebo si odpočinout.

zadržet (smích)

Zadržet = ovládat, potlačit nebo držet zpět emoce nebo smích.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

utlumit

Utlumit znamená snížit nebo ztlumit zvuk, sílu nebo intenzitu.

zpomalit (tempo)

Snížit tempo, ubrat na rychlosti.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

překazit <co>

Zabránit činu/činnosti v dokončení, zabránit jeho úspěšnému provedení.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

zadržet

Zadržet znamená zastavit či odložit pohyb, použít silnou sílu nebo autoritu k tomu, aby se člověk nebo věc zastavila.

zastavit se (v řeči)

Zastavit se znamená zastavit činnost, zastavit se na místě nebo zastavit se v tom, co člověk dělá.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená ukončit jeho provoz a dostat jej do stavu, kdy se nehýbe.

zadržet (útok)

Zadržet útok znamená zastavit jeho průběh a zamezit dalšímu pokračování.