Facebook

Zabalit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zabalit.

zaobalit

Zaobalit znamená obalit něco něčím, aby se zabránilo odhalení nebo poškození.

obtočit dokola <čím>

Obtočit dokola znamená obepínat čím po celém obvodu.

rozbalit

Otevřít nebo odemknout něco a vyjmout obsah; rozbalit je otevřít a rozložit.

sbalit <co>

Sbalit: zabalit dohromady a odnést.

zapakovat

Zapakovat znamená zabalit nějakou věc do obalu nebo krabice pro zajištění bezpečného transportu.

nechat <čeho>

Nechat = ponechat, nechat být, připustit existenci a dopustit, že se něco stane, aniž bychom to ovlivnili.

opustit <co>

Opustit: ukončit, přestat dělat, odejít z místa nebo situace.

Podobná synonyma

opustit (nemoc)

Opustit nemoc znamená léčit se, nebo se zotavit z nemoci.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

využít <čeho>

Využít: zúročit, využít, zneužít, použít; použít pro vlastní prospěch.

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

nechat se kým živit

Nechat se kým živit znamená přijímat finanční podporu od někoho jiného, aby jste mohli žít.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat moc nebo kontrolu nad čím.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

opustit

Opustit: odejít, ukončit, vzdát se, zanechat, zrušit, přerušit, zbavit se.

převzít <co z čeho>

Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

včleňovat <co do čeho>

Včleňovat znamená zahrnout nebo začlenit něco do něčeho jiného.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě cosi, odložit, nechat v pořádku.

nechať

Nechat znamená povolit nebo dovolit někomu nebo něčemu, aby se stalo něco, co by jinak nebylo možné.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat: odtrhnout silou nebo prudkým pohybem, oddělit co z čeho.

ujídat <komu čeho n. co>

Ujídat: konzumovat části čeho/čeho a odebírat části druhému.

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat, zasahovat do něčeho s cílem změnit stav nebo výsledek.

pocházet <z čeho>

Pocházet znamená být původem nebo začátkem odpovídajícího času nebo místa.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

pouštět se <do čeho>

Pouštět se do čeho znamená začít se něčím zabývat, vydat se na něco nového nebo vyzkoušet něco nového.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: znamená se pustit do něčeho nového, odhodlat se k něčemu bez ohledu na rizika a následky.

vbodnout <co do čeho>

Vbodnout znamená zapustit část tělesa (např. hřebíky) do jiného tělesa.

zbavovat se <čeho>

Odstranit či odložit či se zříci čeho/čeho.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijímat, převzít, zaujmout postoj k čemu.

najíst se <čeho>

Získat potravu; zjistit si, co je k dispozici, a přijmout to.