Facebook

Rozbalit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozbalit.

Význam: Otevřít nebo odemknout něco a vyjmout obsah; rozbalit je otevřít a rozložit.

zaobalit

Zaobalit znamená obalit něco něčím, aby se zabránilo odhalení nebo poškození.

obtočit dokola <čím>

Obtočit dokola znamená obepínat čím po celém obvodu.

Podobná synonyma

obtočit (šátkem)

Ohnout nebo obmotat něco (např. šátek) kolem něčeho jiného.

dokola

Kruhovitý pohyb, opakování něčeho; cyklus, stálé opakování něčeho.

obtočit

Význam slova obtočit je otáčet, ovinout nebo obmotat něco nebo někoho kolem něčeho. Také může být použito k popisu obecného zapojení do něčeho nebo procesu.

zabalit <co>

Zabalit znamená fyzicky obalit, zabalit do něčeho, např. do papíru či textilu.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

zabalit (kufr)

Zabalit znamená uložit oblečení či věci do kufru nebo jiného obalu, aby byly připraveny k přepravě.

chodit dokola

Chodit dokola znamená opakovat činnosti, které se nikam neposouvají, ve stejné rutině.

letět dokola

Letět dokola znamená opakovat stejnou činnost pořád dokola, nedělat žádnou změnu.

kolem dokola

Kolem dokola znamená v kruhu, v cyklu, opakováním.