Facebook

Sbalit se (na cestu) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu sbalit se (na cestu).

Význam: Sbalit se = připravit se na cestu, připravit potřebné věci, příp. odcestovat.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

napakovat se

Napakovat se znamená připravit se na něco, co je třeba provést rychle. Jedná se o hromadění energie a síly, aby bylo možné úspěšně dokončit úkol.

Podobná synonyma

hodně

Hodně znamená velkou míru nebo počet čehokoli. Je to synonymum pro pojmy jako "mnoho" nebo "velké množství".

vydělat (kůži)

Vydělat (kůži) znamená získat něco (peníze, zkušenost, znalosti) pro sebe tím, že se snažíte.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

navléci

Navléci znamená obléci něco na něco jiného, například oblečení na tělo.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

zabalit

Zabalit: vhodně omotat, obalit nebo zavázat předmět, zabalit do balíčku.

navléci (prádlo)

Navléci znamená zasunout ruce do rukávů, nebo obléci si nějaké oblečení.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

vydělat peníze (hraním)

Získat peníze prostřednictvím hry nebo hazardu.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.