Facebook

Vztekat se - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vztekat se.

Význam: Vztekat se znamená projevovat velkou hněvivost, zlost, rozčilení nebo výbuchy zuřivosti.

rozhorlovat se

Rozhorlovat se znamená vyřešit konflikt nebo spor, vyřešit věcné či emoční napětí mezi dvěma či více lidmi.

povstávat

Povstávat znamená vstát a postavit se, buď fyzicky, nebo symbolicky, pro boj za nějakou myšlenku, ideu nebo cíl.

stavět se (na odpor)

Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

vzpírat se

Vzpírat se znamená odolávat, postavit se proti něčemu nebo někomu, nebo odmítnout něco udělat.

zpěčovat se

Zpěčovat se znamená strávit čas s někým nebo u něčeho, aniž by to vyžadovalo nějakou námahu, nebo to nedává smysl.

zuřit

Zuřit znamená být velmi rozzlobený, být vyjevený hněvem, být ve vzteku.

řádit

Řádit znamená uspořádat nebo organizovat něco ve stanoveném pořadí, aby to bylo funkční.

soptit

Šeptat, hovořit tichým hlasem, skoro neslyšně.

vyvádět

Vyvádět znamená dělat nezodpovědné nebo nevhodné činy; často se používá k označení neřestivého chování.

čertit se

Čertit se znamená projevovat nespokojenost, rozčilovat se, zuřit nebo rozčilovat se.

durdit se

Durdit se znamená dávat najevo své nespokojenosti nebo rozčilení činy nebo slovy.

Podobná synonyma

odpor

Odpor je vyjádření nebo projev nesouhlasu, nesouhlasného postoje nebo nesouhlasného jednání.

stavět (tábor)

Stavět tábor znamená postavit tábořiště a zajištění všech potřebných věcí pro dlouhodobý pobyt.

přestat soptit

Ukončit kouření cigaret; přestat si ubližovat kouřením.

stavět se

Stavět se znamená vybudovat něco, postavit se na vlastní nohy, odhodlat se k něčemu nebo se zvednout ze země.

řadit (časopisy)

Řadit znamená uspořádat věci do pořádku nebo sledu, např. časopisy do abecedního nebo tematického pořadí.

stavět se <jak>

Stavět se znamená postavit se na vlastní nohy, ustát se sám a cílevědomě se snažit dosáhnout svých cílů.

odpor vůči cizincům

Odpor vůči cizincům je postoj, který se projevuje nedůvěrou, obavou nebo otevřenou nenávistí vůči těm, kteří náleží jinému národu nebo etniku.

řadit se

Řadit se znamená dělat něco v souladu s ostatními, přizpůsobit se a přijmout stanovené pořadí.

řadit rychlosti

Řazení rychlostí je proces stanovení a následného dodržování rychlosti, kterou je možné jet v různých oblastech.

stavět se na odpor

Bránit se, obhajovat se, postavit se na odpor proti něčemu, odporovat nebo se postavit proti něčemu.

stavět <co>

Postavit, vybudovat nebo vystavět něco; začít něco vyrábět, stavět, budovat nebo stavět.

stavět

Postavit, sestavit nebo vybudovat něco; vytvářet, stavět, konstruovat, vyrábět.

umlčet (odpor)

Umlčet znamená odmítnout sdílet své myšlenky nebo názory a vzdát se svého práva mluvit.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

řadit <co kam>

Řadit znamená uspořádat, posečkat nebo uspořádat věci do logického pořadí.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat a nesouhlasit s čímsi, vyvíjet odpor a postavit se proti.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

začít řádit

Začít řádit znamená začít vše řídit, organizovat, pořádek dělat.

povstávat <co>

Povstávat: vzepřít se autoritě, protestovat nebo se bouřit proti nespravedlivosti.

stavět se proti

Vyjadřovat odpor, postavit se proti, postavit se na odpor.

řadit se <kam>

Řadit se znamená postupovat pořádku, obvykle ve formě řady či fronty.

odpor (hněvivý)

Odpor je opozice nebo vzdor při vyjádření hněvu nebo nesouhlasu s něčím.