Facebook

Stavět - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu stavět.

Význam: Stavět: konstruovat, vytvářet nebo obnovovat budovy, mosty, zařízení nebo jinou strukturu.

ničit <co>

Ničit: způsobovat zničení čehokoliv, ztrácejícího cenu a použitelnost.

rušit

Rušit znamená narušovat, porušovat či odstraňovat.

bourat

Bourat je demontovat, zbourat, ničit nebo rozebírat stavby nebo objekty.

strhávat

Odstraňovat rychle, silou nebo násilím; často s použitím síly, aby byl odstraněn.

budovat

Budovat znamená stavět, vytvářet nebo vylepšovat. Je to proces vytváření a udržování vztahů, struktur, systémů, institucí a společností.

kazit <co>

Znepříjemňovat, zhoršovat, poškozovat.

hatit

Hatit, snaha zabránit něčemu nebo někomu v dosahování cílů.

vztyčovat (pomník)

Vztyčovat znamená postavit, vystavět pomník nebo jinou podobnou stavbu.

vzpřimovat

Vzpřimovat znamená postavit se vzpřímeně, zvednout se do výšky a držet se rovně.

klást (otázku)

Klást znamená položit dotaz, položit otázku nebo se ptát na něčí názor.

dávat

Dávat znamená poskytovat nebo předávat něco jinému člověku nebo skupině lidí.

budovat (dům)

Budovat znamená stavět, vytvářet nebo konstruovat, obvykle dům, za účelem vytvoření trvalého domova.

zřizovat (silnici)

Zřizovat (silnici) znamená vytvářet infrastrukturu silnic, budovat a opravovat silnice a jejich prvky (mosty, opěrné zdi, svodidla atd.).

sestavovat

Sestavovat znamená vytvářet nebo složit něco z jednotlivých částí.

sestrojovat

Sestrojovat znamená stavět, montovat nebo spojovat různé části dohromady, aby se vytvořil nějaký celek.

konstruovat

Konstruovat znamená vytvářet, stavět nebo tvořit něco nového.

zhotovovat

Vytvářet, vyrábět, zhotovení, realizovat.

zakládat <co na čem>

Zakládat znamená začít něco nového, založit něco na něčem jiném.

opírat se <o co>

Opírat se znamená spoléhat se na něco, aby se dosáhlo nějakého cíle nebo aby se získala podpora.

zastavovat se (vlak)

Zastavovat se znamená, že vlak přijíždí na nádraží a zastavuje, aby lidé mohli nastoupit nebo vystoupit.

Podobná synonyma

strhávat ze sebe (šaty)

Strhávat ze sebe znamená oblékat se nebo sundávat si oblečení.

zakládat

Zakládat znamená založit, vytvořit, zahájit či začít.

kazit

Uškodit, poškodit, ohrozit kvalitu či funkci.

strhávat (stavbu)

Strhávat se vztahuje k odstranění stavby nebo její části razantním způsobem (třeba sekerou, bagrem).

znejasnit (otázku)

Znejasnit znamená rozmazat nebo zmatit detail nebo význam.

zakládat se <co na čem>

Zakládat se je vyjádření spoléhání se na něco nebo někoho jako základ pro něčí názor nebo jednání.

ničit

Ničit: způsobovat škody, zničení nebo zničit; zneužívat nebo zničit cokoli.

pomník

Pomník je socha či jiné umělecké dílo věnované oslavenci, události nebo uctění památky.

klást <co kam>

Umísťovat něco na určité místo; stavět, položit.

vlak

Vlak je dopravní prostředek, který se skládá z soupravy vagonů a lokomotivy a slouží k přepravě osob a nákladu.

dávat sbohem

Loučení; rozloučení se s někým, odchod s přáním štěstí.

projednat (otázku)

Projednat znamená pečlivě zkoumat a diskutovat o dané otázce.

rušit (ve škole)

Rušení ve škole je jev, kdy žáci přerušují výuku, vyrušují ostatní a obtěžují učitele.

dávat v sázku <co>

Dávat v sázku: riskovat; dát něco na hru, hádanku nebo soutěž; případně vsadit se o cožsi.

dávat dolů

Snížit, odepřít, odmítnout.

sestavovat <co>

Sestavovat: složit jednotlivé části dohromady pro vytvoření celku.

rušit (právní poměr)

Rušit znamená přerušit, ukončit nebo zrušit platnost právního vztahu.

klást

Klást znamená položit či umístit něco na nějaké místo nebo se na nějakém místě udržet.

odpovědět (na otázku)

Odpovědět znamená dát na otázku jasnou, relevantní a kompletní odpověď.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

dávat do oběhu

Dávat do oběhu znamená šířit nějaký materiál, informace či peníze do širokého okolí.

sestavovat (narychlo)

Sestavovat znamená složit různé části dohromady, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.

zastavovat

Zastavovat znamená přerušit činnost, pohyb nebo proud. Může to být zastavení auta, činnosti či toku peněz.

dávat dohromady

Sloučit nebo sjednotit různé komponenty do jednoho celku.

postavit (pomník)

Vybudovat, nainstalovat, vystavět, vyrobit pomník.

dávat prostor

Dávat prostor znamená umožnit ostatním ve vyjádření názorů a myšlenek, poslouchat je a respektovat jejich názory.

zakládat se <na čem>

Zakládat se: opírat se o, být podložený, spoléhat se na (co).