Facebook

Stavět - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu stavět.

Význam: Stavět: konstruovat, vytvářet nebo obnovovat budovy, mosty, zařízení nebo jinou strukturu.

ničit <co>

Ničit: způsobovat zničení čehokoliv, ztrácejícího cenu a použitelnost.

rušit

Rušit znamená narušovat, porušovat či odstraňovat.

bourat

Bourat je demontovat, zbourat, ničit nebo rozebírat stavby nebo objekty.

strhávat

Odstraňovat rychle, silou nebo násilím; často s použitím síly, aby byl odstraněn.

budovat

Budovat znamená stavět, vytvářet nebo vylepšovat. Je to proces vytváření a udržování vztahů, struktur, systémů, institucí a společností.

kazit <co>

Znepříjemňovat, zhoršovat, poškozovat.

hatit

Hatit, snaha zabránit něčemu nebo někomu v dosahování cílů.

vztyčovat (pomník)

Vztyčovat znamená postavit, vystavět pomník nebo jinou podobnou stavbu.

vzpřimovat

Vzpřimovat znamená postavit se vzpřímeně, zvednout se do výšky a držet se rovně.

klást (otázku)

Klást znamená položit dotaz, položit otázku nebo se ptát na něčí názor.

dávat

Dávat znamená poskytovat nebo předávat něco jinému člověku nebo skupině lidí.

budovat (dům)

Budovat znamená stavět, vytvářet nebo konstruovat, obvykle dům, za účelem vytvoření trvalého domova.

zřizovat (silnici)

Zřizovat (silnici) znamená vytvářet infrastrukturu silnic, budovat a opravovat silnice a jejich prvky (mosty, opěrné zdi, svodidla atd.).

sestavovat

Sestavovat znamená vytvářet nebo složit něco z jednotlivých částí.

sestrojovat

Sestrojovat znamená stavět, montovat nebo spojovat různé části dohromady, aby se vytvořil nějaký celek.

konstruovat

Konstruovat znamená vytvářet, stavět nebo tvořit něco nového.

zhotovovat

Vytvářet, vyrábět, zhotovení, realizovat.

zakládat <co na čem>

Zakládat znamená začít něco nového, založit něco na něčem jiném.

opírat se <o co>

Opírat se znamená spoléhat se na něco, aby se dosáhlo nějakého cíle nebo aby se získala podpora.

zastavovat se (vlak)

Zastavovat se znamená, že vlak přijíždí na nádraží a zastavuje, aby lidé mohli nastoupit nebo vystoupit.

Podobná synonyma

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

kazit

Znehodnocovat, poškozovat nebo zhoršovat kvalitu nebo stav.

dávat se do běhu

Začít se rychle pohybovat, připravit se na fyzickou aktivitu.

dávat <komu> cenu

Oceňovat někoho za jeho činy nebo výkon, dávat mu cenu.

sestavovat (text)

Sestavovat znamená tvořit nebo složit z částí, např. vytvářet strukturu, složit puzzle nebo postavit stavbu.

dávat rady

Poradit někomu, jak postupovat v dané situaci, aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků.

dávat násadu

Dávat násadu znamená poskytovat radu nebo poučení, aby se lidé mohli řídit.

zastavovat

Zastavovat znamená ukončit nebo zpomalit pohyb nebo činnost; zadržet nebo zabránit něčemu.

klást léčky

Používání falešných triků a taktik pro získání nebo zneužití něčeho.

dávat pozor <na co>

Dávat pozor: věnovat pozornost, být pozorný, zjišťovat si informace, aby bylo možné podniknout vhodná opatření.

dávat na sebe

Použít nebo obléknout oblečení, aby se zvýraznil vzhled nebo postoj člověka.

zakládat se <co na čem>

Zakládat se je vyjádření spoléhání se na něco nebo někoho jako základ pro něčí názor nebo jednání.

dávat (k uvážení)

Dávat: poskytovat, předávat nebo přidělovat něco; obětovat něco; příspěvovat či účastnit se.

kazit (víno)

Kazit znamená znehodnotit kvalitu vína, například přidáním nevhodných nebo nežádoucích látek, aby se snížil jeho chuťový, vůně nebo organoleptický profil.

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená zahájit jízdu, obvykle se používá pro vlak, autobus nebo auto.

zakládat se

Zakládat se znamená odkazovat se na autoritu, předpisy nebo právo, které lze použít jako základ pro úsudek či rozhodnutí.

odkrýt (pomník)

Odkrýt znamená odhalit, zjevit nebo zpřístupnit pomník, který byl dříve skrytý.

ničit

Ničit: zničit, rozrušit, poškodit, způsobit škodu, zmařit, zahubit.

vztyčovat (ostny)

Vztyčovat znamená postavit či vystavět na nějakém místě oštěpy, vlajky nebo jiné předměty.

zastavovat (dech)

Zastavovat dech znamená přestat na chvíli dýchat, často jako součást relaxace nebo meditace.

pomník

Stavební či umělecké dílo připomínající osobu, událost, činnost nebo objekt.

vyjasnit (otázku)

Pochopit, vysvětlit, uvést v jasné souvislosti, aby bylo možné ji správně pochopit a odpovědět.

kazit se (maso)

Kazit se znamená, že maso se nejčastěji začíná znehodnocovat, protože se stává méně čerstvým a začíná se rozkládat.

mít zastávku <kde> (vlak)

Mít zastávku (vlak) znamená zastavit se na konkrétní stanici v trase vlaku.

sestavovat (neobratně)

Sestavovat znamená tvořit nebo skládat z jednotlivých částí, aby vzniklo celkové dílo.

dávat (k posouzení)

Předávat něco někomu nebo něčemu; poskytovat něco nebo přispívat k něčemu.