Facebook

Rozhorlovat se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rozhorlovat se.

Význam: Rozhorlovat se znamená vyřešit konflikt nebo spor, vyřešit věcné či emoční napětí mezi dvěma či více lidmi.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat velkou hněvivost, zlost, rozčilení nebo výbuchy zuřivosti.

povstávat

Povstávat znamená vstát a postavit se, buď fyzicky, nebo symbolicky, pro boj za nějakou myšlenku, ideu nebo cíl.

stavět se (na odpor)

Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

vzpírat se

Vzpírat se znamená odolávat, postavit se proti něčemu nebo někomu, nebo odmítnout něco udělat.

zpěčovat se

Zpěčovat se znamená strávit čas s někým nebo u něčeho, aniž by to vyžadovalo nějakou námahu, nebo to nedává smysl.

Podobná synonyma

odpor

Odpor je nesouhlasná reakce nebo odmítnutí čeho nebo čeho. Může to být odpor vůči něčímu, co se děje nebo něčemu, co je řečeno.

stavět se <jak>

Stavět se znamená postavit se na vlastní nohy, ustát se sám a cílevědomě se snažit dosáhnout svých cílů.

stavět se na odpor

Bránit se, obhajovat se, postavit se na odpor proti něčemu, odporovat nebo se postavit proti něčemu.

stavět se <nad koho n. co>

Stavět se nad někoho/něco znamená ukazovat autoritu, nadřazenost a mít nad ním/ním moc.

ochromený (odpor)

Snížená schopnost jednat nebo odpovídat; nečinnost způsobená strachem, pochybností nebo nedostatkem energie.

stavět

Stavět znamená budovat, vytvářet nebo postavit něco, například budovu nebo konstrukci.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

stavět se proti

Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítat nebo se bránit, nepřistoupit na něco, čeho se někdo snaží dosáhnout.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

přemoci (odpor)

Přemoci odpor znamená porazit, překonat a zvítězit nad tím, co brání dosáhnout cíle.

umlčet (odpor)

Umlčet znamená odmítnout sdílet své myšlenky nebo názory a vzdát se svého práva mluvit.

stavět <co>

Postavit, vybudovat nebo vystavět něco; začít něco vyrábět, stavět, budovat nebo stavět.

postavit se na odpor

Odporovat autoritám, odmítnout nebo se odmítnout podřídit.

odpor (hněvivý)

Odpor je opozice nebo vzdor při vyjádření hněvu nebo nesouhlasu s něčím.

stavět se (do řady)

Stavět se: uspořádat se do pořádku, uspořádat se do řady, aby se získalo co nejlepší výsledek.

umění stavět

Umění stavět je schopnost konstruovat, vytvářet a vylepšovat struktury a budovy.