Facebook

Povstávat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu povstávat.

Význam: Povstávat znamená vstát a postavit se, buď fyzicky, nebo symbolicky, pro boj za nějakou myšlenku, ideu nebo cíl.

rozhorlovat se

Rozhorlovat se znamená vyřešit konflikt nebo spor, vyřešit věcné či emoční napětí mezi dvěma či více lidmi.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat velkou hněvivost, zlost, rozčilení nebo výbuchy zuřivosti.

stavět se (na odpor)

Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

vzpírat se

Vzpírat se znamená odolávat, postavit se proti něčemu nebo někomu, nebo odmítnout něco udělat.

zpěčovat se

Zpěčovat se znamená strávit čas s někým nebo u něčeho, aniž by to vyžadovalo nějakou námahu, nebo to nedává smysl.

zvedat se (z ponížení)

Zvedat se znamená vstát z ponížení a začít znovu, s novou silou, odhodláním a sebeúctou.

zdvihat se

Zdvihat se znamená zvednout se do vzpřímené pozice, zvednout se ze sedu nebo lehu.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

revoltovat

Revoltovat znamená otevřeně se postavit proti něčemu, vzbouřit se a bojovat za svá práva.

pocházet <z čeho>

Pocházet znamená být původem nebo začátkem odpovídajícího času nebo místa.

vznikat

Vznikat znamená vznikat, objevovat se nebo vytvářet se.

pramenit

Pramenit znamená vyvěrat, čerpat se, pocházet z něčeho.

Podobná synonyma

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

nadejít <komu>

Nadejít: přijít k někomu nebo něčemu; přinést naději, štěstí nebo pomoc.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout úspěchu, dosažení cíle; dosáhnout výsledku, výhodu; dosáhnout očekávaného výsledku.

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

proti

Proti: naproti, opačné, odporující, ve střetu s, na obranu.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.

říci <co komu>

Říci znamená sdělit mu slovně nějakou myšlenku, informaci nebo informaci.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

učarovat <komu>

Učarovat znamená přitahovat jeho pozornost a vyvolat u něho silné příznivé emoce.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená očekávat, že se něco stane nebo že se něco objeví.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

zvedat se

Zvedat se = vstávat z postele, vstávat ze sedu, povstat do vzpřímené pozice.

přenechat <co komu>

Přenechat: dát něčemu druhému do vlastnictví, do péče, do užívání.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.

odplácet <komu za co>

Platit zpět, vracet stejnou měrou, jako bylo obdrženo; vyplácet protiúčty za splnění povinností.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

oznámit <co komu>

Oznámit komu co: sdělit informace, udělat něco známým.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

dát <komu> za vyučenou

Dát někomu za vyučenou znamená ukončit vzájemnou komunikaci nebo diskusi; vyjádřit, že se s něčím nesouhlasí.