Facebook

Povstávat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu povstávat.

Význam: Povstávat znamená vstát a postavit se, buď fyzicky, nebo symbolicky, pro boj za nějakou myšlenku, ideu nebo cíl.

rozhorlovat se

Rozhorlovat se znamená vyřešit konflikt nebo spor, vyřešit věcné či emoční napětí mezi dvěma či více lidmi.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat velkou hněvivost, zlost, rozčilení nebo výbuchy zuřivosti.

stavět se (na odpor)

Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

vzpírat se

Vzpírat se znamená odolávat, postavit se proti něčemu nebo někomu, nebo odmítnout něco udělat.

zpěčovat se

Zpěčovat se znamená strávit čas s někým nebo u něčeho, aniž by to vyžadovalo nějakou námahu, nebo to nedává smysl.

zvedat se (z ponížení)

Zvedat se znamená vstát z ponížení a začít znovu, s novou silou, odhodláním a sebeúctou.

zdvihat se

Zdvihat se znamená zvednout se do vzpřímené pozice, zvednout se ze sedu nebo lehu.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

revoltovat

Revoltovat znamená otevřeně se postavit proti něčemu, vzbouřit se a bojovat za svá práva.

pocházet <z čeho>

Pocházet znamená být původem nebo začátkem odpovídajícího času nebo místa.

vznikat

Vznikat znamená vznikat, objevovat se nebo vytvářet se.

pramenit

Pramenit znamená vyvěrat, čerpat se, pocházet z něčeho.

Podobná synonyma

zbýt <co komu>

Zbýt znamená ponechat si nebo zůstat s něčím nebo někým po ostatních.

panovat <komu>

Panovat znamená vládnout mu, být jim nadřazen a jejich jednání ovládat.

vykouřit <ho komu>

Vykouřit znamená někomu něco dát kouřit nebo kouřit něco společně.

bouřit (dav)

Bouřit se dává označuje jako vzpouru, odpor, bouřlivý protest, který se obvykle vyjadřuje ve skupinách lidí.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená pečovat o něco a dávat pozor, aby to bylo zachováno a chráněno.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

nabít <komu>

Dát někomu (např. energii, znalosti, motivaci) zdroje, aby byl schopen určitou činnost provádět.

ponížení

Ponížení je stav, kdy je člověk nucen být podřízeným druhému a cítit se být nedostatečným.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

padnout <komu> (šaty)

Padnout komu: dobře sedět, skvěle vypadat, být přesně na míru.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.

důvěřovat <komu>

Věřit někomu, dát mu projevy své důvěry, být přesvědčen o jeho kvalitách a schopnostech.

stačit <komu v čem>

Stačit znamená být dostatečným pro něčí potřeby, požadavky nebo očekávání.

utít <komu> (řeč)

Utít: odvrátit, omluvit se, upustit od něčeho.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět, lhát a mít milostný vztah s někým jiným než s partnerem.

plachtit (proti větru)

Plachtění proti větru je druh vodního sportu, kdy se plavidlo vypouští proti větru, aby dosáhlo vyšší rychlosti.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená propustit nebo vyloučit ze zaměstnání či jiného postavení.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

používat <čeho n. co>

Používat znamená využívat nebo aplikovat něco pro nějaký účel.

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.

být pamětníkem <čeho>

Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: dosáhnout cíle nebo požadovaného výsledku, překonat překážky a dosáhnout úspěchu.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

převzít <co z čeho>

Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

odpor

Odpor je vyjádření nebo postoj vůči něčemu, co je nežádoucí nebo se nesouhlasí.

dodávat <komu> (sil)

Poskytnout někomu sílu, kterou potřebuje k uskutečnění úkolů nebo cílů.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

uráčit se <komu>

Učinit někomu čest zúčastněním se jeho oslavy, akce, události či společenské události.