Facebook

Stavět se (na odpor) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu stavět se (na odpor).

Význam: Postavit se proti něčemu, vzdorovat, odolávat/bojovat se silou, energii a odhodláním.

rozhorlovat se

Rozhorlovat se znamená vyřešit konflikt nebo spor, vyřešit věcné či emoční napětí mezi dvěma či více lidmi.

vztekat se

Vztekat se znamená projevovat velkou hněvivost, zlost, rozčilení nebo výbuchy zuřivosti.

povstávat

Povstávat znamená vstát a postavit se, buď fyzicky, nebo symbolicky, pro boj za nějakou myšlenku, ideu nebo cíl.

vzpírat se

Vzpírat se znamená odolávat, postavit se proti něčemu nebo někomu, nebo odmítnout něco udělat.

zpěčovat se

Zpěčovat se znamená strávit čas s někým nebo u něčeho, aniž by to vyžadovalo nějakou námahu, nebo to nedává smysl.

Podobná synonyma

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

povstávat <co>

Povstávat: vzepřít se autoritě, protestovat nebo se bouřit proti nespravedlivosti.

vzpírat

Vzpírat znamená postavit se proti něčemu, odporovat, vzdorovat, bránit se či nesouhlasit.