Facebook

Vzbouřit - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu vzbouřit.

Význam: Vzbouřit se: vzepřít se autoritám, vyjádřit nespokojenost a změnit nebo zrušit existující pravidla.

vyvolat

Vyvolat znamená iniciovat, spustit nebo způsobit.

způsobit

Provést, učinit, způsobit, aby něco nastalo nebo se stalo.

vzbudit

Vzbudit znamená probudit, rozproudit, vyburcovat, probouzet, stimulovat nebo inspirovat.

inspirovat

Povzbudit, podnítit, motivovat někoho k činu nebo k vytváření něčeho nového.

povzbudit

Povzbudit znamená povzbuzovat, podněcovat, motivovat k činnosti.

pohnout

Pohnout znamená změnit polohu nebo stav něčeho, nebo přimět někoho, aby se začal chovat jinak.

pobídnout

Pobídnout znamená navnadit, podnítit nebo motivovat k něčemu.

podráždit

Podráždit znamená vyvolat nepříjemné pocity, vyvolat rozrušení nebo rozčílení.

popíchnout

Popíchnout znamená podpořit, podnítit nebo povzbudit někoho k činnosti, často k rychlejšímu postupu.

popudit

Pobídnout, inspirovat, vybídnout k akci.

vyburcovat

Vyburcovat znamená povzbudit, vzbudit zájem a motivovat k něčemu, co je třeba udělat.

vyprovokovat

Vyprovokovat znamená vyvolat, způsobit nebo povzbudit k něčemu (např. k násilí, k řeči, k myšlení).

vybičovat

Vybičovat znamená povzbudit, donutit nebo donutit někoho, aby udělal něco nebo dosáhl něčeho tím, že k tomu budou použity silné slova nebo jiné metody.

rozbouřit <co>

Vyvolat silnou bouřlivou reakci, chaos, neklid.

povstat

Povstat znamená vzepřít se a vymanit se z omezení, postavit se za sebe a bojovat o svá práva.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená probouzet někoho nebo něco, aby se vzchopil/o nebo zlepšil.

podráždit <koho>

Podráždit znamená vyvolat v něm rozčílení, frustraci nebo zlost.

rozjitřit

Rozjitřit znamená probudit, vyvolat, rozproudit, zvýšit intenzitu, vzbudit zájem.

pobouřit

Provokovat, vyvolat negativní reakce, šokovat nebo rozčílit.

rozrušit

Rozrušit: vyvolat úzkost, zmatení nebo neklid; způsobit zmatení, změnit klidnou situaci na neklidnou.

rozčilit

Rozčílit znamená vyvolat zlost, vztek, rozrušit a pohnout k nějaké akci.

Podobná synonyma

pomluvit <koho>

Pomluvit znamená šířit o něm nepravdivé informace.

utlačovat <koho>

Utlačovat znamená přísně omezovat nebo zneužívat moc nad druhými lidmi, aby se zabránilo jejich svobodě, rovnosti nebo právům.

zdržet <koho n. co>

Zdržet se znamená odložit nebo zabránit něčemu, odmítnout, odložit nebo odříci něco nebo někoho.

počítat <koho kam>

Počítat jest prováděním matematických operací s čísly, které jsou určeny k tomu, aby se dospělo k danému výsledku.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

ubít <koho>

Ubít znamená způsobit smrtící zranění nebo zabít.

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.

seřvat <koho>

Agresivně křičet na někoho, hrubě mu nadávat nebo ho urážet.

ubezpečovat <koho>

Ubezpečovat znamená zajistit někoho, aby byl bezpečný a chráněný.

intervenovat <za koho>

Intervenovat znamená zasáhnout do něčí situace nebo záležitosti, aby se změnila nebo zlepšila.

ztrestat <koho>

Ztrestat: udělit někomu trest za provedenou nezákonnou činnost, nebo za porušení pravidel.

ošetřit <koho>

Ošetřit = pečovat o, léčit a starat se o někoho.

kompromitovat <koho>

Kompromitovat znamená učinit jej předmětem újmy/poškození na jeho reputaci nebo dobrém jménu.

ochránit <koho n. co>

Zabránit poškození nebo újmě člověka či věci.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit je vyvést, vynutit si (násilím) něco či někoho.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

zlobit <koho>

Zlobit se - projevovat nepřátelské, nespokojené chování k někomu; ukazovat neupřímnost, nespravedlnost a agresi.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.

přimluvit se <za koho>

Přimluvit se: projevit podporu (zastání) někomu v určitém problému.

nahrazovat <koho>

Vyměňovat někoho nebo něco jiným, aby se dosáhlo určitého cíle.

udřít <koho>

Udřít je příliš silné slovo pro vyjádření fyzického napadení, které způsobuje bolest a často i modřiny.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.

dorážet <na koho>

Naléhavě a opakovaně dotazovat se na něco, prosit nebo důrazně prosit o něco.

zaškrtit <koho>

Zaškrtit znamená potvrdit nebo schválit něčí přítomnost, příspěvek nebo účast.

připravit <koho o co>

Připravit: předem se připravit na něco, co má nastat, což zahrnuje přípravu materiálů, času, prostoru a očekávání.

uvidět <koho n. co>

Uvidět: spatřit, objevit, zaznamenat, pozorovat; znamená vidět něco/někoho nebo něco pozorovat.

dostat <koho>

Dostat: přijmout, obdržet; získat nebo obdržet (něco) od někoho jiného.

oživovat <koho n. co>

Oživovat = obnovovat/probouzet život, energii nebo aktivitu.

ukolébávat <koho>

Ukolébávat znamená uspávat, uklidňovat a uvolňovat například dítě, aby usnulo.