Facebook

Vzbouřit - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu vzbouřit.

Význam: Vzbouřit se: vzepřít se autoritám, vyjádřit nespokojenost a změnit nebo zrušit existující pravidla.

vyvolat

Vyvolat znamená iniciovat, spustit nebo způsobit.

způsobit

Provést, učinit, způsobit, aby něco nastalo nebo se stalo.

vzbudit

Vzbudit znamená probudit, rozproudit, vyburcovat, probouzet, stimulovat nebo inspirovat.

inspirovat

Povzbudit, podnítit, motivovat někoho k činu nebo k vytváření něčeho nového.

povzbudit

Povzbudit znamená povzbuzovat, podněcovat, motivovat k činnosti.

pohnout

Pohnout znamená změnit polohu nebo stav něčeho, nebo přimět někoho, aby se začal chovat jinak.

pobídnout

Pobídnout znamená navnadit, podnítit nebo motivovat k něčemu.

podráždit

Podráždit znamená vyvolat nepříjemné pocity, vyvolat rozrušení nebo rozčílení.

popíchnout

Popíchnout znamená podpořit, podnítit nebo povzbudit někoho k činnosti, často k rychlejšímu postupu.

popudit

Pobídnout, inspirovat, vybídnout k akci.

vyburcovat

Vyburcovat znamená povzbudit, vzbudit zájem a motivovat k něčemu, co je třeba udělat.

vyprovokovat

Vyprovokovat znamená vyvolat, způsobit nebo povzbudit k něčemu (např. k násilí, k řeči, k myšlení).

vybičovat

Vybičovat znamená povzbudit, donutit nebo donutit někoho, aby udělal něco nebo dosáhl něčeho tím, že k tomu budou použity silné slova nebo jiné metody.

rozbouřit <co>

Vyvolat silnou bouřlivou reakci, chaos, neklid.

povstat

Povstat znamená vzepřít se a vymanit se z omezení, postavit se za sebe a bojovat o svá práva.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená probouzet někoho nebo něco, aby se vzchopil/o nebo zlepšil.

podráždit <koho>

Podráždit znamená vyvolat v něm rozčílení, frustraci nebo zlost.

rozjitřit

Rozjitřit znamená probudit, vyvolat, rozproudit, zvýšit intenzitu, vzbudit zájem.

pobouřit

Provokovat, vyvolat negativní reakce, šokovat nebo rozčílit.

rozrušit

Rozrušit: vyvolat úzkost, zmatení nebo neklid; způsobit zmatení, změnit klidnou situaci na neklidnou.

rozčilit

Rozčílit znamená vyvolat zlost, vztek, rozrušit a pohnout k nějaké akci.

Podobná synonyma

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky mu ublížit, trápit ho, způsobit mu bolest a utrpení.

uhájit <koho n. co>

Uhájit: bránit, obhájit, ochránit, zachovat.

dojmout <koho>

Vyvolat silné emoce, dojetí, případně vyvolat v někom soucit.

podnítit <koho n. co>

Podnítit: stimulovat, vzbudit zájem, povzbudit.

uštvat <koho>

Uštvat někoho znamená podráždit nebo vyprovokovat k něčemu špatnému.

šatit <koho>

Šatit znamená oblékat nebo oblékat někoho: přikrývat ho/ji oděvy, aby byl/a vhodně oblečený/a.

zohavit <koho n. co>

Zohavit znamená zlepšit vzhled, zdobit nebo ozdobit něčí vzhled nebo vzhled něčeho.

ošatit <koho>

Ošatit znamená obléci nebo obléknout do něčeho nového nebo elegantního.

zpodobovat <koho n. co>

Zpodobovat je vyjadřovat něčí nebo něčího vlastnosti nebo význam prostřednictvím obrazů, příběhů nebo symbolů.

hubovat <koho>

Hubovat znamená přísně kritizovat nebo se snažit ožebračit někoho.

vycvičit <koho> (přísně)

Vycvičit (přísně) znamená naučit člověka či zvíře vykonávat určité činnosti a chovat se podle předem stanovených pravidel.

podrobit <koho> výslechu

Podrobit koho výslechu znamená vyptávat se ho na konkrétní otázky, aby se získaly informace.

posuzovat <koho n. co>

Posuzovat znamená analyzovat, zkoumat nebo hodnotit něco nebo někoho.

dotknout se <koho>

Fyzicky nebo emocionálně se s někým spojit či se s ním ztotožnit.

převézt <koho>

Převézt: přenést někoho nebo něco z jednoho místa na druhé.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout a ublížit mu fyzicky nebo psychicky, často mluvíme o bití nebo bicí.

zkazit <koho n. co>

Zkazit: Ničit nebo poškodit něčí či něčí vlastnosti, činnosti nebo vlastnictví.

překonávat <koho>

Překonávat znamená dosahovat lepších výsledků než někdo jiný nebo sebe samého předtím.

vykrádat <koho>

Vykrádat znamená ukrást někomu věci nebo peníze.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.

nafilmovat <co na koho>

Natočit film o někom nebo něčem.

nakopávat <koho>

Nakopávat znamená verbálně či fyzicky napadat, urážet nebo obtěžovat někoho.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.

obelstít <koho>

Obelstít znamená vymanit se nebo dostat se přes něčí blokádu nebo překážku.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená zavřít někoho do vězení, aby nemohl odejít.

nakazit <koho>

Nakazit znamená infikovat nějakou nemocí, infekcí či jinou patogenní látkou.

rozčilit se

Rozčílit se znamená projevit nespokojenost nebo rozhořčení, často vyjádřené hlasitým protestem.

uzdravit <koho>

Uzdravit : obnovit zdraví, zbavit nemoci či bolesti.