Facebook

Ztropit si žert <z koho> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu ztropit si žert <z koho>.

Význam: Ztropit si žert z někoho: udělat mu legraci, vtip či šprým, obyčejně s dobrým úmyslem.

přitáhnout (šroub)

Přitáhnout šroub znamená utáhnout ho silou, aby byl pevně upevněn.

zatáhnout

Zatáhnout znamená přivřít dveře, okna nebo jiný otevřený prostor. Také se to může vztahovat k páčení závěsů, stahování záclon nebo ke zavření něčí úst.

stáhnout

Stáhnout znamená získat data z internetu nebo počítačové sítě, obvykle za účelem jejich uložení a pozdějšího použití.

uskrovnit se

Omezit spotřebu nebo ušetřit, vyhnout se nadměrným výdajům.

omezit

Omezit znamená stanovit nebo obmezovat množství, rozsah nebo pohyb.

uvléci <co>

Uvléci znamená obléci si co, například oblečení nebo boty.

uvézt

Uvést znamená předložit, zdůraznit nebo podat informace, závěry nebo argumenty.

zastat <co>

Zastat znamená převzít odpovědnost za něco nebo někoho, často v případě obhajování, zajištění nebo zprostředkování.

postačit

Postačit znamená uspokojit požadavek, dostatečně naplnit úkol nebo splnit povinnost.

vystřelit si

Vystřelit si znamená rychle a intenzivně si vyžít, odreagovat se, vybláznit se, okamžitě se unavit.

Podobná synonyma

zatáhnout se

Zatáhnout se znamená ustoupit a vyhnout se veřejnému vystoupení, schovat se do ústraní.

stáhnout (prsten)

Stáhnout prsten znamená zvednout prsten z místa, kde je uložen, a přenést ho jinam.

vystřelit (z pistole)

Vystřelit znamená vypálit zbraní, jako je pistole, vystřelit střelu.

omezit se

Omezit se znamená omezit svoje činy, slova nebo myšlenky; dělat nebo říkat jen to, co je potřeba nebo užitečné.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená přijmout za něj odpovědnost, obhájit jeho jednání a hájit jeho zájmy.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

přitáhnout

Vyvolat silnou odezvu, získat pozornost, přivolat si něco blízkého.

omezit (zásoby)

Omezit znamená snížit množství čeho, což se obvykle týká zásob.

přitáhnout (provaz)

Přitáhnout (provaz): tahat provaz, aby byl napnutý a pevný.

stáhnout (kůži)

Stáhnout (kůži): odstranit kůži (obvykle jako součást zpracování masa).

zajišťovací (šroub)

Zajišťovací šroub je typ matice nebo šroubu, který se používá k upevnění součástí, aby se zabránilo jejich přemístění.

zastat se

Zastat se znamená stát se obhájcem nebo příznivcem něčeho nebo někoho.

stáhnout se

Stáhnout se znamená ukončit nebo se vzdálit z nežádoucí situace.

povolit (šroub)

Uvolnit, změnit utahovací sílu šroubu, aby bylo možné jej odstranit nebo namontovat.

vystřelit

Vystřelit znamená vypálit nebo odpálit střelu, projektil nebo raketu.

vystřelit (pilota)

Vystřelit znamená letět s letadlem nebo jiným letounem, jako pilot.

stáhnout si (boty)

Koupit si produkt (nejčastěji boty) online a stáhnout je na vlastní počítač.

zastat

Zastat znamená převzít odpovědnost, obhájit nebo nést následky za někoho nebo něco.

omezit (výrobu)

Omezit výrobu znamená snížit počet produkovaných výrobků na minimum.

zapadnout (šroub)

Upevnit šroub tím, že se otočí, až se zastaví a zaklapne.