Facebook

Potupit <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu potupit <koho n. co>.

Význam: Potupit je pokořit, ponížit, přivést k zármutku nebo zahanbení.

pohanět

Pohanět znamená něco rozvířit nebo začít dělat rychleji, například pohnout se nebo pohnout něčím.

zostudit

Zostudit znamená vyvolat pocit studu, trapnosti nebo hanby u někoho.

zneuctít

Zneuctít znamená poškodit nebo zhoršit ctí a úctu, kterou někdo nebo něco zasluhuje.

znesvětit

Znesvětit znamená očernit, poškodit čest a dobré jméno člověka nebo věci.

uctít

Uctít znamená projevit úctu někomu nebo něčemu, projevit vážnost a respekt.

poctít

Poctít znamená ocenit, uznávat a vyzdvihnout něčí význam, zásluhy nebo hodnotu.

Podobná synonyma

pohánět <co>

Pohánět znamená stimulovat nebo spouštět něco jako motor, akce nebo proces.

zostudit se

Zostudit se znamená pociťovat hluboké studu, viny, stydlivost nebo trapnost.

pohánět (koně)

Pohánět znamená využívat k pohybu silu, například koně.

zneuctít (ženu)

Zneuctít ženu: ublížit jí, poškodit její čest a důstojnost, způsobit jí hanbu a ponížení.

pohanět čí (jméno)

Pohanět čí (jméno) znamená provést útok na někoho jménem čí; obvykle se používá s násilnými úmysly.

poctít <koho>

Uctít: ocenit něčí zásluhy, význam a důstojnost, projevit úctu a pozornost.

zneuctít (památku)

Zneuctít znamená poškodit nebo zničit ctíhodnost nebo vážnost památky.

zneuctít (dívku)

Zneuctít dívku znamená uškodit jí nebo poškodit její čest a dobré jméno.

zostudit <koho>

Zostudit znamená učinit jeho činy nebo povahu trapnými a hanlivými.

zneuctít se

Zneuctít se znamená učinit se zneuctěným, poníženým nebo zneváženým; způsobit, aby se něčí čest nebo čestnost zhoršila.