Facebook

Uklidnit <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu uklidnit <koho n. co>.

Význam: Uklidnit se dává jako příkaz k zastavení emocionálního nebo fyzického směru. Je to o tom, aby člověk ucítil klid, mír a vyrovnanost. Může to být jak pro sebe, tak pro druhé, aby se zbavili stresu, vzt

utišit

Utišit znamená zastavit nebo omezit hlasitý zvuk nebo vzrušení. Je to také výraz pro ukončení konfliktu nebo sporů.

ovládnout

Vládnout znamená mít kontrolu nad situací nebo nad ostatními, činit rozhodnutí a vykonávat autoritu. To může zahrnovat přijímání rozhodnutí, vydávání příkazů, vedení lidí nebo kontrolu nad situací.

zvládnout

Zvládnout znamená dosáhnout cíle nebo úspěchu, zvláště ve složitých situacích nebo obtížných úkolech. Je to také schopnost poradit si se situací nebo problémem a dosáhnout požadovaného výsledku.

přemoci

Význam slova přemoci je úspěšně se vypořádat s něčím nebo někým; porazit nebo překonat překážky nebo překonat něčí odpor.

Podobná synonyma

utišit se

Umlčet se; ztišit se, být potichu, nepromluvit, zdržet se mluvení.

ovládnout se

Ovládnout se znamená sebekontrola, zvládnutí emocí a sebeovládání.

zvládnout <co>

Zvládnout znamená úspěšně dokončit nebo se úspěšně vyrovnat s něčím náročným.

přemoci se

Vyvinout silnou vůli, sílu i odhodlání a překonat překážky, které brání člověku v dosahování cílů.

přemoci (odpor)

Přemoci odpor znamená porazit, překonat a zvítězit nad tím, co brání dosáhnout cíle.

ovládnout <koho> (pýcha)

Ovládnout pýchu znamená odolávat přehnanému sebevědomí a namyšlenosti, abychom se mohli správně chovat k ostatním.

zvládnout (práci)

Zvládnout (práci) znamená splnit ji úspěšně a bez problémů.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

zvládnout (zkoušku)

Úspěšně zvládnout zkoušku, dosáhnout požadovaného úspěchu a splnit její požadavky.

přemoci (nepřítele)

Porazit nepřítele silou nebo vytrvalostí.

utišit <koho>

Umlčet, utišit kohokoliv; zastavit jeho hlučnou činnost či mluvení.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

přemoci (přírodu)

Přemoci přírodu znamená ovládnout ji a využívat její sílu ve prospěch člověka.

přemoci <koho n. co>

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.

zvládnout (časově)

Zvládnout časově znamená splnit úkol v daném čase, získat požadovaný výsledek nebo dokončit úkol v požadovaném čase.

utišit (potřebu)

Utišení potřeby znamená uspokojit potřebu, aby byla zmírněna nebo zrušena.

přemoci (hněv)

Přemoci znamená zvítězit nad hněvem, ovládnout si ho, vyhnout se přehnanému projevu.