Facebook

Významný - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu významný.

Význam: Významný se vztahuje na to, co je důležité, značné nebo významné.

bezvýznamný

Bezvýznamný: neznamenající nic, nevýznamný, nedůležitý, zanedbatelný, bezcenný, nulový.

nicotný

Nicotný: malý, nevýznamný, nepatrný, zanedbatelný, nedůležitý.

nezávažný

Nezávažný se dá definovat jako nenáročný, lehký, nedůležitý nebo nijak nevýznamný.

titěrný

Malý, drobný; nepatrný, skromný; nevelký, zanedbatelný.

velkorysý

Velkorysý znamená štědrý a nezištný, dávat bez očekávání něčeho zpět nebo dávat více než je očekáváno.

význačný

Význačný znamená mimořádně významný, zvlášť důležitý, nápadný nebo vynikající.

závažný

Vážný, vážný, znamená vážný, vážný, důležitý, závažný.

důležitý

Důležitý: mající význam, významný, zásadní; něco, co je důležité, hodné pozornosti.

značný

Značný znamená velký, velké množství nebo velký rozsah.

veliký

Veliký znamená větší než běžné, obrovský, neobvykle velký nebo významný.

podstatný

Základní, důležitý; nezbytný pro pochopení významu celku.

výrazný

Výrazný se označuje jako silný, zřetelný a jasný, zřejmý a výrazný pro všechny.

charakteristický

Charakteristický znamená jedinečný, specifický, odlišný nebo typický.

vynikající

Vynikající: výtečný, nadstandardní, skvělý, báječný, vysoce kvalitní, mimořádný.

čelný

Nejvyšší, nejvýznamnější, vůdčí; schopnost nebo postavení dávající autoritu.

Podobná synonyma

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

důležitý (úkol)

Důležitý úkol je úkol, který je nutné splnit a má vážné důsledky, pokud se neprovede.

neobyčejně veliký

Extrémně velký; obrovský; mimořádně velký; nadprůměrně velký; neskutečně velký; ohromný.

jedinec (výrazný)

Jedinec je pojem označující jednotlivou osobu, zvlášť jedinečnou a výjimečnou.

veliký (plat)

Veliký znamená mohutný, masivní, významný, hodnotný nebo důležitý.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

vynikající žák

Vynikající žák je žák, který se vyznačuje vysoce nadprůměrnými výsledky ve vědomostech a schopnostech.

životně důležitý

Životně důležitý: nezbytný pro život, nutný pro přežití, nepostradatelný.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

důležitý (v dějinách)

Důležitý: Určuje významnou událost, která má dlouhodobý dopad na historii.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

vynikající (osobnost)

Vynikající osobnost je někdo, kdo se vyznačuje velmi dobrými schopnostmi, vysoce kvalitními výkony a výjimečnou úrovní znalostí.

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

podstatný (omyl)

Podstatné je to, co je zásadní nebo významné; je to základní část, princip nebo myšlenka.