Facebook

Titěrný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu titěrný.

Význam: Malý, drobný; nepatrný, skromný; nevelký, zanedbatelný.

bezvýznamný

Bezvýznamný: neznamenající nic, nevýznamný, nedůležitý, zanedbatelný, bezcenný, nulový.

nicotný

Nicotný: malý, nevýznamný, nepatrný, zanedbatelný, nedůležitý.

nezávažný

Nezávažný se dá definovat jako nenáročný, lehký, nedůležitý nebo nijak nevýznamný.

významný

Významný se vztahuje na to, co je důležité, značné nebo významné.

velkorysý

Velkorysý znamená štědrý a nezištný, dávat bez očekávání něčeho zpět nebo dávat více než je očekáváno.

drobný

Drobný znamená malý, nepatrný, nevýznamný. Slovo se používá k označení malých částek peněz, menších částí nebo kusů.

nepatrný

Nepatrný znamená malý, zanedbatelný, nevýznamný, skromný, neznatelný.

malicherný

Malicherný označuje člověka, který si dělá starosti s malichernostmi, zbytečnostmi a detaily.

Podobná synonyma

(drobný) literární útvar

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

nepatrný (peníz)

Mizivý, skromný; velmi malý, nevýznamný.

nepatrný kousek

Nepatrný kousek je malé množství nebo drobná část něčeho.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.