Facebook

Bezvýznamný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu bezvýznamný.

Význam: Bezvýznamný: neznamenající nic, nevýznamný, nedůležitý, zanedbatelný, bezcenný, nulový.

nevýznamný

Nevýznamný označuje něco malého, nedůležitého nebo bezvýznamného.

nedůležitý

Nedůležitý = neznačný, nevýznamný, bezvýznamný, nepodstatný, nezávažný.

nezávažný

Nezávažný: nepodstatný, nedůležitý, složitosti nebo závažnosti postrádající.

nepatrný

Nepatrný znamená malý, nevýznamný, skoro nedůležitý, bezvýznamný nebo zanedbatelný.

nicotný

Nicotný (nebo zanedbatelný) označuje něco malého, nevýznamného nebo nedůležitého.

titěrný

Malý, drobný; nepatrný, skromný; nevelký, zanedbatelný.

významný

Významný se vztahuje na to, co je důležité, značné nebo významné.

velkorysý

Velkorysý znamená štědrý a nezištný, dávat bez očekávání něčeho zpět nebo dávat více než je očekáváno.

Podobná synonyma

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

nepatrný kousek

Nepatrný kousek je malé množství nebo drobná část něčeho.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

nepatrný (peníz)

Mizivý, skromný; velmi malý, nevýznamný.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.