Facebook

Nezávažný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nezávažný.

Význam: Nezávažný se dá definovat jako nenáročný, lehký, nedůležitý nebo nijak nevýznamný.

bezvýznamný

Bezvýznamný: neznamenající nic, nevýznamný, nedůležitý, zanedbatelný, bezcenný, nulový.

nicotný

Nicotný: malý, nevýznamný, nepatrný, zanedbatelný, nedůležitý.

titěrný

Malý, drobný; nepatrný, skromný; nevelký, zanedbatelný.

významný

Významný se vztahuje na to, co je důležité, značné nebo významné.

velkorysý

Velkorysý znamená štědrý a nezištný, dávat bez očekávání něčeho zpět nebo dávat více než je očekáváno.

nedůležitý

Nedůležitý: nevýznamný, zanedbatelný, bezcenný, nezajímavý.

nevýznamný

Nevýznamný: bez významu, bezdůvodný, nedůležitý, bezcenný, podružný.

podružný

Podružný se vztahuje k něčemu menšímu nebo sekundárnímu; může to být věc, osoba nebo místo.

Podobná synonyma

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.