Facebook

Značný (rozdíl) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu značný (rozdíl).

Význam: Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

vřískavý

Vřískavý označuje silný, ostrý, ostrý zvuk, který se slyší i na dálku; obvykle se používá pro označení šíleného křiku.

hlučný

Hlučný se vztahuje k zvukům, které jsou intenzivní, nahlas a obtěžující.

nápadný

Nápadný: okamžitě pozorovatelný, výrazný, neobvyklý.

výrazný

Výrazný je přídavné jméno, které se vztahuje k něčemu co je silné, výrazné, nápadné a okamžitě pozorovatelné.

ostrý

Ostrý je přídavné jméno označující věci, které jsou ostře ukončené nebo vykazují ostré hrany.

pronikavý

Silný, ostrý a intenzivní; popsat něco, co je silně vnímáno.

do očí bijící

Do očí bijící: jasný, nezaměnitelný, zřetelný; obzvlášť silně zaujímající nebo vyvolávající pozornost.

přílišný

Přílišný: přespříliš, přehnaný, nadměrný, nesmyslný.

hrubý

Hrubý: nezpracovaný, nezdokonalený, nezúžený; obyčejný, primitivní, hrubý.

Podobná synonyma

vrcholek (ostrý)

Vrcholek (ostrý) je nejvyšší část nebo bod, který je obvykle kulatý, špičatý nebo zaoblený.

bijící do očí

"Bijící do očí" se většinou používá pro něco, co je velmi viditelné, okamžitě pozorovatelné a zřejmé.

protiklad (ostrý)

Protikladem slova "ostrý" je "měkký".

ostrý okraj

Ostrý okraj označuje hranu s ostrým úhlem, jako např. řez nožem, nebo břitva.

jedinec (výrazný)

Jedinec je pojem označující jednotlivou osobu, zvlášť jedinečnou a výjimečnou.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

být nápadný

Být nápadný znamená vymezit se z ostatních, být viditelný a upoutat pozornost.

pronikavý (hlásek)

Pronikavý znamená silný, ostrostředný, schopný projít skrz nebo proniknout skrz něco. Může také znamenat ostrý, živý, intenzivní.

bijící

Bijící se týká fyzického konfliktu, kde jedna strana napadá druhou fyzickou silou.

hrubý (plátno)

Hrubý plátno je textilní látka s hrubou, nezpracovanou strukturou.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

omyl (hrubý)

Omyl je chyba nebo nesprávný soud, způsobený nepozorností, nedostatečnými znalostmi nebo opomíjením.

jemně ostrý (chuť)

Sladký s ostrostí, která je zároveň jemná; to je jemně ostrá chuť.

hrubý zákrok

Hrubý zákrok je akce nebo chování, které je nezákonné, neetické nebo neslušné.