Facebook

Velkorysý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu velkorysý.

Význam: Velkorysý znamená štědrý a nezištný, dávat bez očekávání něčeho zpět nebo dávat více než je očekáváno.

bezvýznamný

Bezvýznamný: neznamenající nic, nevýznamný, nedůležitý, zanedbatelný, bezcenný, nulový.

nicotný

Nicotný: malý, nevýznamný, nepatrný, zanedbatelný, nedůležitý.

nezávažný

Nezávažný se dá definovat jako nenáročný, lehký, nedůležitý nebo nijak nevýznamný.

titěrný

Malý, drobný; nepatrný, skromný; nevelký, zanedbatelný.

významný

Významný se vztahuje na to, co je důležité, značné nebo významné.

Podobná synonyma

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.