Facebook

Nicotný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nicotný.

Význam: Nicotný: malý, nevýznamný, nepatrný, zanedbatelný, nedůležitý.

bezvýznamný

Bezvýznamný: neznamenající nic, nevýznamný, nedůležitý, zanedbatelný, bezcenný, nulový.

nezávažný

Nezávažný se dá definovat jako nenáročný, lehký, nedůležitý nebo nijak nevýznamný.

titěrný

Malý, drobný; nepatrný, skromný; nevelký, zanedbatelný.

významný

Významný se vztahuje na to, co je důležité, značné nebo významné.

velkorysý

Velkorysý znamená štědrý a nezištný, dávat bez očekávání něčeho zpět nebo dávat více než je očekáváno.

bezcenný

Bezcenný: nemající žádnou hodnotu; nedoceněný, nepřínosný.

nepatrný

Nepatrný znamená malý, minimální, neznatelný.

malicherný

Malicherný znamená malé, nevýznamné, zanedbatelné nebo nedůležité. Označuje se také jako zbytečně náročné a hloupé.

lichý

Lichý je označení pro číslo, které je nepárné, je dělitelné dvěmi, ale není dělitelné třemi.

prázdný

Prázdný: bez obsahu, prázdný, neplný, nezaujatý.

bezobsažný

Bezobsažný: neobsahující žádný smysluplný obsah, nedávající žádnou informaci.

Podobná synonyma

prázdný (řeči)

Prázdný: prázdný, bez obsahu, neplný, bezcenný.

prázdný (uvnitř)

Prázdný: bez obsahu, neplný, prázdný, prázdnota.

prázdný člověk

Prázdný člověk je jedinec, který nemá smysl pro sebeúctu ani pro hodnotu vlastního života. Je to člověk, který nemá žádný směr.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

nepatrný kousek

Nepatrný kousek je malé množství nebo drobná část něčeho.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

vnitřek (prázdný)

Vnitřek je označení pro všechno, co je uvnitř něčeho; může to být fyzický prostor, myšlenka nebo cit.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

prázdný (vztek)

Prázdný vztek: bezmocný hněv, vyvolaný neuspokojeným očekáváním.

nepatrný (peníz)

Mizivý, skromný; velmi malý, nevýznamný.

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.