Facebook

Předejít <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu předejít <čemu>.

Význam: Předejít: zabránit; předcházet; zabránit vzniku; předvídat a přijmout opatření k ochraně.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

zarazit <co>

Zarazit: přerušit, zastavit, brzdit.

překazit <co>

Zabránit něčemu dosáhnout očekávaného cíle.

Podobná synonyma

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

uniknout <čemu>

Ujít čemukoliv, čeho se snažíme uniknout, abychom se vyhnuli problémům nebo nebezpečí.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

připočítávat <co k čemu>

Připočítávat znamená přidávat (čísla) k jiným číslům.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

odvyknout <čemu>

Zbavit se závislosti na něčem; zvyknout si na nepoužívání, zrušení dané činnosti.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená upřít svou pozornost, energii a čas jedné činnosti nebo osobě.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená zvyknout si na něco, adaptovat se na nové podmínky.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, dělat to s úsilím a plnou pozorností.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: odkaz na situaci, v níž se vztahuje; souhrn je stručný a jasný souhrn toho, o čem je řeč.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět, umět interpretovat a správně pochopit.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená být přítomen a pozorovat něco, aniž by se člověk do toho zapojoval.

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

překazit

Zabránit něčemu, aby se splnilo nebo dosáhlo očekávaného výsledku.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit: přijmout, respektovat a provádět určité zásady, podmínky nebo plán.

mít se <k čemu>

Mít se znamená být ve zdraví a mít dobrou fyzickou i duševní pohodu.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nebrat v úvahu, ignorovat.