Facebook

Vyspělý - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu vyspělý.

Význam: Vyspělý označuje pokročilou úroveň vývoje, zdokonalení a schopnosti; může se týkat jak technologií, tak i společenského uspořádání.

dokončený

Ukončený, uzavřený, kompletní; dokončený znamená splněný, dokončený až do konce.

provedený

Provedený = dokončený, realizovaný, hotový, splněný, uskutečněný.

udělaný

Vyřízený, hotový, provedený; udělaný je synonymum pro to, že věc byla dokončena, dokončena nebo splněna.

nedodělaný

Nedodělaný: neukončený, nedokončený; nedokončený, neúplný; nehotový, nedokončený.

nedokončený

Nedokončený: neukončený, nezávěrečný, neúplný, nedokončený.

připravený

Připravený znamená předem připravený, předem zorganizovaný nebo předem přípravený.

pohotový

Pohotový znamená být připravený, rychlý, ostražitý, vstřícný a schopný okamžitě reagovat.

odhodlaný

Odhodlaný je člověk, který je pevně rozhodnutý dosáhnout svých cílů a překonat všechny překážky.

rozhodnutý

Rozhodnutý znamená pevně odhodlaný a rozhodný, člověk je již připravený k akci a odhodlán k jejímu uskutečnění.

vyzrálý

Vyzrálý je kvalitativní termín, odkazující k nazrálosti a zkušenosti - jedná se o stav, kdy osoba dosáhla plného rozvoje a je připravena na nové výzvy.

vyrovnaný

Vyrovnaný je synonymem pro rovný, vyvážený, symetrický nebo v kontextu emocí znamená uklidněný a vyrovnaný.

ucelený

Ucelený označuje celistvost, kompletnost, soudržnost; celkový dojem, který dokáže přesvědčit či uspokojit.

ochotný

Ochotný znamená dobrovolně si vzít na sebe úkoly a činnosti, a rychle a šikovně je vykonat.

svolný

Svolný je připravený, ochotný, k pomoci nebo k provádění určité činnosti.

úplný

Úplný znamená úplný a neomezený, úplný v tom smyslu, že je dokončený a není chybějící.

učiněný

Učiněný je označení pro skutek uskutečněný, vykonaný, hotový, dokončený.

skutečný

Skutečný je to, co je opravdové, skutečné a reálné, co má existenci a je také doložitelné.

dospělý

Dospělý je osoba, která dosáhla zralosti a dozrálosti. Znamená to, že je schopná samostatného rozhodování a má právo na vlastní názor.

zralý

Zralý je adjektivum, které označuje stav, ve kterém je něco nebo někdo připravený na použití, přípravu nebo zpracování.

pokročilý

Pokročilý je pokrok ve vývoji čehokoli. Jde o úroveň znalostí, schopností nebo technologií, která je na vyšší úrovni než průměr.

vyvinutý

Vyvinutý znamená obohacený, rozvinutý, dopracovaný nebo vylepšený.

dokonalý

Dokonalý - úplný, bezchybný; dokonalost je stav, kdy je vůči danému vzoru vyhověno ve všech detailech.

Podobná synonyma

narychlo připravený

Narychlo připravený - vyžaduje rychlé přípravy, dokončení během krátkého časového období.

pokročilý (věk)

Pokročilý věk je pojem označující vyšší věk, který je doprovázen zkušenostmi a změnami v psychologické a fyzické podobě.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

pohotový (politik)

Pohotový politik je ten, kdo je schopen rychle reagovat na situace a okamžitě čelit výzvám. Často trvá na tom, aby jednal rychle a efektivně.

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.