Facebook

Skutečný - synonyma

Celkem nalezeno 27 synonym ke slovu skutečný.

Význam: Skutečný je to, co je opravdové, skutečné a reálné, co má existenci a je také doložitelné.

dokončený

Ukončený, uzavřený, kompletní; dokončený znamená splněný, dokončený až do konce.

provedený

Provedený = dokončený, realizovaný, hotový, splněný, uskutečněný.

udělaný

Vyřízený, hotový, provedený; udělaný je synonymum pro to, že věc byla dokončena, dokončena nebo splněna.

nedodělaný

Nedodělaný: neukončený, nedokončený; nedokončený, neúplný; nehotový, nedokončený.

nedokončený

Nedokončený: neukončený, nezávěrečný, neúplný, nedokončený.

připravený

Připravený znamená předem připravený, předem zorganizovaný nebo předem přípravený.

pohotový

Pohotový znamená být připravený, rychlý, ostražitý, vstřícný a schopný okamžitě reagovat.

odhodlaný

Odhodlaný je člověk, který je pevně rozhodnutý dosáhnout svých cílů a překonat všechny překážky.

rozhodnutý

Rozhodnutý znamená pevně odhodlaný a rozhodný, člověk je již připravený k akci a odhodlán k jejímu uskutečnění.

vyspělý

Vyspělý označuje pokročilou úroveň vývoje, zdokonalení a schopnosti; může se týkat jak technologií, tak i společenského uspořádání.

vyzrálý

Vyzrálý je kvalitativní termín, odkazující k nazrálosti a zkušenosti - jedná se o stav, kdy osoba dosáhla plného rozvoje a je připravena na nové výzvy.

vyrovnaný

Vyrovnaný je synonymem pro rovný, vyvážený, symetrický nebo v kontextu emocí znamená uklidněný a vyrovnaný.

ucelený

Ucelený označuje celistvost, kompletnost, soudržnost; celkový dojem, který dokáže přesvědčit či uspokojit.

ochotný

Ochotný znamená dobrovolně si vzít na sebe úkoly a činnosti, a rychle a šikovně je vykonat.

svolný

Svolný je připravený, ochotný, k pomoci nebo k provádění určité činnosti.

úplný

Úplný znamená úplný a neomezený, úplný v tom smyslu, že je dokončený a není chybějící.

učiněný

Učiněný je označení pro skutek uskutečněný, vykonaný, hotový, dokončený.

reálný

Reálný je odpovídající skutečnosti, existující ve skutečnosti.

faktický

Faktický znamená skutečný, podložený fakty; konkrétní, relevantní a pravdivý.

konkrétní

Konkrétní: jasný, jednoznačný, konkrétní, odvozený z konkrétních skutečností.

neskutečný

Neuvěřitelný, překonávající běžnou představivost; mimořádný, skvělý, neobvyklý.

nereálný

Nereálný je něco, co není skutečné, fyzicky nemožné či nesmyslné.

zaručený

Zaručený znamená, že něco je jisté a pevné, že je to bezpečné, spolehlivé a nezpochybnitelné.

nepochybný

Nezpochybnitelný, nezpochybňovaný, jistý, jasný, jednoznačný, neotřesitelný, nezvratný.

bezpečný

Bezpečný je pro nás všechny důležitý - chrání nás před nebezpečím a umožňuje nám cítit se jistě a spokojeně.

opravdový

Pravdivý, upřímný, autentický; odpovídající skutečnosti nebo pravdě.

pravý

Správný, opravdový, legitimní, skutečný; používané k popisu toho, co je autentické.

Podobná synonyma

v pravý čas

V pravý čas znamená včas, nebo vhodný čas; činění něčeho správně a vhodně ve správnou dobu.

pohotový (politik)

Pohotový politik je ten, kdo je schopen rychle reagovat na situace a okamžitě čelit výzvám. Často trvá na tom, aby jednal rychle a efektivně.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

opravdový (přítel)

Autentický, upřímný, oddaný a loajální přítel, který vám bude vždy věrný.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

narychlo připravený

Narychlo připravený - vyžaduje rychlé přípravy, dokončení během krátkého časového období.

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.